zomorodyadak-adv

تعمیرات و عیب یابی دیفرانسیل و پلوس خودرو جلو محرک

دیفرانسیل خودروهای جلو محرک با جعبه دنده یکپارچه است. قدرت از طریق پینیون روی محور خروجی گیربکس به کرانویل دیفرانسیل که دارای محفظهٔ جداگانه ای است منتقل می شود.

پینیون و کرانویل در این نوع دیفرانسیل از نوع مارپیچ است. چرخ دندهٔ پلاستیکی مربوط به کیلومتر شمار نیز روی هوزینگ دیفرانسیل قرار دارد.

پیاده کردن دیفرانسیل از روی جعبه دنده:

- ابتدا پیچ های محفظهٔ کیلومتر شمار را بازکنید.

- چرخ دندهٔ کیلومتر شمار را باز و واشر تنظیم را از محل نصب، جدا کنید.

- 4 عدد پیچ پوسته را باز و پوستهٔ دیفرانسیل را جدا کنید.

 

تصویر

 

دستورالعمل پیاده کردن اجزای دیفرانسیل:

- چرخ دنده های سر پلوس را حول محور هرزگرد بچرخانید و آنها را به همراه واش رهای کروی جدا کنید.

- برای جدا کردن چرخ دنده های هرز گرد و محور آن پین قفل کنندهٔ هوزینگ دیفرانسیل را در جهت نشان داده شده به گیره ببندید و ضمن جداکردن پین، محور و چرخ دنده های هرزگرد را پیاده کنید.

- رولبرینگ های هوزینگ دیفرانسیل را با استفاده از ابزار جدا کنید. ابزار این گونه عمل می کند که با بستن پیچ های قسمت پایین ابزار، لبه های داخلی ابزار، زیر کنس داخلی رولبرینگ تکیه می کند و با بستن پیچ مرکزی با حرکت رو به پایین، هوزینگ را از داخل کنس بیرون می راند.

- کرانویل را، با باز کردن پیچ های متصل کنندهٔ آن به هوزینگ، جدا کنید.

 

نکتۀ مهم: توجه شود که کنس های خارجی بلبرینگ هوزینگ دیفرانسیل با یکدیگر جابه جا نشوند، زیرا ممکن است از تنظیم خارج شوند و تولید زوزه نمایند.

 

نکتۀ مهم: چنانچه یکی از دنده های سرپلوس یا هرزگرد خراب باشد، لازم است هر چهار دنده (دو دندهٔ هرزگرد و دو دندهٔ سرپلوس) با هم تعویض شوند.

 

دستورالعمل بازرسی اجزا و عیب یابی:

- شیار های دندهٔ کرانویل را از نظر ساییدگی و شکستگی، با چشم مسلح کنترل نمایید.

- هوزینگ را از نظر ترک خوردگی بازدید نمایید.

- محل های نشستن کنس داخلی رولبرینگ روی هوزینگ از نظر خوردگی بررسی شود.

- شیار چرخ دنده های سر پلوس و هرزگرد و کیلومتر شمار، از نظر ساییدگی و خوردگی با چشم مسلح (ذره بین) بازدید شود.

- محور هرزگرد با ید از نظر خوردگی در محل گردش دنده های هرزگرد روی آن کنترل شود.

- کنترل رولبرینگ ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

- ابتدا کنس بیرونی و غلتک های سوزنی آن را با چشم مسلح از نظر خوردگی بازدید نمایید. سپس کنس بیرونی، داخلی و مجموعه قفسه و غلتک ها را روی هم سوار کنید و با دست بچرخانید. هرگونه صدای اضافی و احساس حرکت غیر یکنواخت و چسبندگی از معیوب بودن رولبرینگ خبر می دهد.

 

تنظیم خلاصی چرخ دنده های سرپلوس و هرزگرد:

- بعد از جمع کردن اجزای دیفرانسیل، کوپلینگ های سمت دیفرانسیل را داخل هزار خاری چرخ دندهٔ سر پلوس جا بزنید و روی پایهٔ قرار دهید.

- ساعت اندازه گیری را به نحوی قرار دهید که نوک محور ساعت روی یکی از چرخ دنده ها تکیه کند و سپس به آرامی از قسمت پایین بدون اینکه چرخ دنده های دیگر حرکت کند، چرخ دنده را تکان دهید و میزان لقی را اندازه بگیرید.

- حد مجاز لقی تا 1/. میلی متر است. در صورتی که لقی بیش از حدِ مجاز باشد از واشر های ضخیم تری در پشت چرخ دنده های سر پلوس استفاده کنید و آن را مجدداً اندازه بگیرید.

 

نکته: واشر تنظیم پشت هر چرخ دنده سر پلوس باید هم اندازه باشد.

 

تنظیم نبودن لقی سبب تولید صدا و ضربه در شروع حرکت و در زمان کاهش سرعت خودرو، خواهد شد.

 

بررسی پلوس ها:

نیروی تولیدی موتور، از طریق گیربکس و دیفرانسیل، با استفاده از دو عدد پلوس که طول متفاوت دارند به چرخ ها منتقل می شود.

در دو انتهای پلوس از دو مفصل استفاده شده است. این مفصل ها اجازه می دهند، در هنگام پیچیدن خودرو، نیرو به چرخ ها منتقل شود. دو انتهای پلو سها به صورت هزار خار است. سمت متصل به سگ دست دارای رزوه است. با بستن مهره، پلوس به سگ دست متصل می شود. سمت دیگرِ پلوس در داخل هزار خاری چرخ دنده سر پلوس در دیفرانسیل قرار می گیرد.

پلوس سمت راست از پلوس چپ بلندتر است دلیل این اختلاف قرارگرفتن گیربکس در نزدیکی چرخ سمت چپ است. پلوس بلند) سمت راست( از دو قسمت تشکیل شده است. محورمیانی، میلهٔ صُلب توپری است که از یک طرف درون دندهٔ پلوس دیفرانسیل و از طرف دیگر متصل به مفصل میانیِ پلوس است.

به دلیل دو قسمت بودن این پلوس، بر روی دستهٔ موتور عقبی، بلبرینگی تعبیه شده است که شفت میانی از درون آن می گذرد.

 

بررسی اجزای پلوس و عیب یابی:

پلوس ها را از روی خودرو پیاده کنید. دو سر پلوس توسط یک جفت پوشش پلاستیکی به نام «گردگیر» کاملاً پوشیده شده است تا از ورود گرد و خاک به نقاط اتصال و نابودشدن روانکارها جلوگیری کند. توصیه می شود مرتباً این پوشش ها را چک کنید و از نشت نکردن گریس از آنها اطمینان حاصل نمایید.

 

خرابی پلوس در ابتدا با گیرکردن فرمان در هنگامی که آن را تماماً به چپ یا راست پیچیده اید نمایان می گردد. شنیدن صدایی شبیه تق تق از زیر تایرها نیز می تواند دلیل دیگری بر آغاز شدن خرابی پلوس باشد.

 

لرزش های شدید خودرو نیز می تواند ناشی از خرابی پلوس باشد. شایع ترین نشانهٔ آن تکان شدید دستهٔ دنده به سمت جلو و عقب است. این تکان، مخصوصاً در هنگام گاز دادن در بزرگراه و سربالایی ها با دندهٔ بالا خود را نشان می دهد.

 

اگر می خواهید پلوس ها را به درستی نگه دارید، حتماً از شتاب گیری های آنی و دست اندازه های شدید دوری کنید تا متقبل هزینه های سنگین تعویض پلوس نشوید.

 

سرکشی مداوم از پلوس ها و رفع عیب هایی نظیر پارگی گردگیر می تواند طول عمر پلوس را دو چندان کند. برای جداسازی اجزای پلوس، آن را روی گیره ببندید و توسط پیچ گوشتی بست های فنری کوچک و بزرگ نگه دارندهٔ گردگیر را خارج کنید.

 

توسط پیچ گوشتی بدون صدمه دیدن به گردگیر، آن را از روی کوپلینگ پلوس آزاد کنید. کوپلینگ لاله ای را از روی سه شاخهٔ سر پلوس جدا کنید. برای جدا کردن سه شاخه از روی هزار خاری پلوس خار نگه دارنده را خارج کنید.

 

با استفاده از سنبهٔ برنجی و ضربات چکش، سه شاخه را از روی هزار خاری سر پلوس جد اکنید.

 

بعد از جدا کردن کوپلینگ لاله ای و سه شاخه، موارد زیر را کنترل نمایید:

- محل نشستن ساچمه های سه شاخهٔ داخل لاله ای را از لحاظ خوردگی بازدید کنید.

- محل نشستن کاسه نمد دیفرانسیل روی لاله ای را بازدید نمایید.

 

نکتۀ: خرابی محل کاسه نمد باعث نشت روغن جعبه دنده خواهد شد.

 

- سالم بودن هزار خاری درگیر با چرخ دندهٔ سرپلوس کنترل شود.

- خوردگی ساچمه ها و هزار خاری سه شاخه را بررسی کنید

- در صورت وجود هر یک از عیب های گفته شده، لاله ای و سه شاخه را تعویض کنید.

- کاسه نمد پلوس را از نظر خرابی بررسی و در صورت لزوم تعویض کنید.

 

سوار کردن اجزای پلوس:

قبل از بستن، کلیهٔ اجزا را تمیز کرده و آنها را از نظر خرابی و ساییدگی کنترل کنید. گردگیر را در محل خود، روی محور پلوس قرار دهید.

 

سه شاخه را توسط سنبه روی هزار خاری سر پلوس جا بزنید و خار نگه دارندهٔ آن را در جای خود قرار دهید. لاله های را با گریس پر کنید و در محل خود قرار دهید.

 

گردگیر را ببندید و لبهٔ آن را جهت تخلیهٔ هوا یک بار بلند و سپس رها کنید. بست های دو طرف گردگیر را ببندید.

 

حال، پلوس برای نصب بر روی خودرو آماده است. قبل از نصب، لبهٔ بیرونی کاسه نمد نو و همچنین هزار خاری دو سرپلوس را، هنگام جا زدن، گریس کاری کنید. در صورت معیوب بودن بلبرینگِ میانیِ پلوس بلند به ترتیب زیر عمل کنید:

- توسط ابزار مخصوص بلبرینگ وسط پلوس و بوش آن را دربیاورید.

- پس از جدا کردن بلبرینگ معیوب، کنس داخلی بلبرینگ جدید را قبل از نصب، گریس بزنید.

- توسط ابزار واسطهٔ جازن بلبرینگ پلوس و یک چکش مناسب، بلبرینگ را جابزنید.

- بوش پشت بلبرینگ را جا بزنید.

 

عیب یابی دیفرانسیل و پلوس:

نشانه های ایراد، علت احتمالی ایراد و روش رفع ایراد

1- لرزش و حرکت لیوز دنده

علت و روش رفع:

- خرابی سه شاخ: تعویض سه شاخ کامل

- سائیدگی هوزینگ و ایجاد پله در مسیر حرکت سه شاخ: تعویض هوزینگ

 

2- ارتعاش و لرزش فرمان و بدنه

علت و روش رفع:

- خرابی سه شاخ و پخش سوزن های غلتکی: تعویض سه شاخ کامل

- سائیدگی هوزینگ و ایجاد پله )ارتعاش در سرعت بالا) : تعویض هوزینگ

- خرابی هزار خارهای پلوس ولقی محوری زیاد پلوس: تعویض پلوس

- خرابی بلبرینگ (در اثر خرابی دسته موتور): ابتدا دسته موتور و سپس بلبرینگ تعویض شود

 

3- صدای کلیک در شروع حرکت:

علت و روش رفع:

- فرسودگی هوزینگ و سه شاخ: تعویض هوزینگ و سه شاخ

- خرابی هزار خارهای هوزینگ راست و مفصل پلوس: تعویض هوزینگ، مفصل پلوس (پلوس راست(

- فرسودگی اتصال سمت چرخ: تعویض نیم پلوس سمت چرخ

 

4- صدای (هوووم) در سرعت زیاد:

علت و روش رفع:

- تاب و لنگی داشتن پلوس: تعویض نیم پلوس سمت چرخ

- تاب و لنگی داشتن پلوس: تعویض هوزینگ

 

5- صدای زوزه و خرخر سرعت بالا:

علت و روش رفع:

- خرابی بلبرینگ پلوس راست :تعویض بلبرینگ

 

6- صدا در سمت چرخ:

علت و روش رفع:

- فرسودگی اتصال سمت چرخ: تعویض نیم پلوس سمت چرخ

 

7- صدا در زیر خودرو:

علت و روش رفع:

- لقی زیاد پلوس: تعویض هوزینگ پلوس راست

 

8- تکان و لرزه در حرکت:

علت و روش رفع:

- در رفتن فنر به خصوص در پلوس سمت چپ: سرویس پلوس و جازدن و یا تعویض فنر

 

9- صدای تق تق در سر پیچ:

علت و روش رفع:

- سائیدگی گیج و فرسودگی اتصال سمت چرخ: تعویض نیم پلوس سمت چرخ

 

10- نشتی گریس از گردگیر:

علت و روش رفع:

- شل بودن و یا پارگی گردگیرها: تعویض بست ها

- سوراخ شدن و یا پارگی گردگیرها: تعویض گردگیر و بست ها

 

11- لرزش چرخ ها در سرعت زیاد:

علت و روش رفع:

- فرسودگی اتصال سمت چرخ در صورت بالانس بودن و سالم بودن جلوبندی: تعویض نیم پلوس سمت چرخ

 

تلگرام مقالاات خودرو

نظرات  

 
هادی
+1 1398-03-06 14:41
سلام. من یه پاژن موتور پاترول گرفتم. مشکلی باهاش ندارم. فقط امروز دیدم رو کله گاوی عقب جای جوش برنج دیده میشه. به نظرتون چرا جوشش دادن؟
پاسخ
 
 
مرتضی
+1 1398-02-27 13:40
سلام من وانت پیکان مدل 88دارم.. دیفرانسیل زوزه داره از سرعت هفتاد بیشترمیشه..صداش آزار دهنده ست.. دیفرانسیل کامل هم خیلی گرون شده.. راهنمایی کنید چیکار کنم,؟؟؟
پاسخ
 
 
Hamidreza
+4 1398-01-06 02:44
باسلام ماشینم پرایده توسرعت پایین چرخ سمت راننده جلو دل(میکوبه)میزنه وتو سرعتهای بالا غربیلک فرمان میزنه وجلوبندی ماشین پدالها و صندلیهای جلولرزش دارن.بادل زدن چرخ فرمان هم بصورت پله ای عمل میکنه،لرزش ماشین از سرعت۹۵تاشروع میشه وتاسرعتهای بالا ادامه داره وقطع ووصل میشه،لاستیک ورینگها نو خریدم.دوبار بالانس روکارانجام دادم چندین بار هم کامپیوتری دیسک،سگ دست،بلبرینگ،جعب ه فرمان، تلسکوپی نوخریدم امافایده ای نداشت در ضمن ماشینم کپه فنر بریدم لطفاراهنمایی کنید
پاسخ
 
 
وحید
+1 1398-02-16 13:39
با سلام و عرض ادب دوست عزیز من هم دقیقا مشکل شما رو دارم دقیقا عین همونایی که فرمودید فقط تنها تفاوتش اینه که فرغون بنده سمنده دیگه چیزی نمونده که بگن:شما چراغ های جلو رو عوض کنی مشکلت حل میشه!
پاسخ
 
 
saeed
+3 1397-09-03 10:37
ماشين منم پرشيا 93 تو دنه 1و 2. گاز كه ميدادم صداي خر خر و هو هو ميداد مشكل از بلبرينگ وسط پلوس بود 80 تومن خرجش شد الان خوبه و هيچ صدايي نميده
پاسخ
 
 
رامین
0 1397-09-24 00:28
سلام ماشین منم پراید واسه منم یه همچین صدایی میاد ازش اولش صدا کم بود الان زیاد شده میشه واسه منم ازهمین بلبرینگ وسط باشه ممنون میشم کمکم کنید
پاسخ
 
 
مهدی فراهانی
+1 1397-08-22 20:58
اوانته اتوماتیک هنگام گاز دادن و رها کردن گاز فقط در حال حرکت اونم وقتی ماشین گرم میشه تو سر پایینی به وضوح میشه فهمید یه تقه ای میاد نمیدونم از چیه؟ یه جا گفت ۸۰ درصد از پلوس ۲۰ درصد از گیربکس هست
پاسخ
 
 
شاهین
+2 1397-08-19 14:54
با سلام
سوالی داشتم لطفا راهنمایی کنید
ماشین ریو دارم . در حین حرکت تو همه دنده ها از یک تا پنج - دور موتور حدود 3100 دور میشه یه وورور میکنه و با افزایش دور موتور و سرعت دیگه صدا قطع میشه . علت رو لطفا اطلاع دارید بگید
ممنونم
پاسخ
 
 
جلال
+4 1397-08-18 23:16
با سلام. پارس دارم که هنگام تعویض دنده دو و سه که پام را رو گاز میزارم که سرعت بگیرم ماشین به لرزش میفتد.ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
پاسخ
 
 
محمد
+1 1397-08-13 00:02
تو سرعت 60 به بالا یه صدای لق لق میاد گاهی صداش کم میشه گاهی زیاد و یه هومممم ضعیف هم ماشین داره. تمام جلوبندی رو چک کردیم بالانس کردیم هنوز رفع نشده.
پاسخ
 
 
احسان
+3 1397-05-22 13:34
ی پراید ۸۹ دارم .تازگی وقتی پیچ پارکینگ رو میام بالا (شیب زیاد دارد)ویا در پیچ Uشکل به سمت چپ که میپیچم یک صدای تق بلند از زیر ماشین متمایل به چپ شنیده میشه و فرمون ماشین که هیدرولیک هم هست سفت میشه.دلیلش چیه به نظرتون(سر پولوس سمت دف یا چی)
پاسخ
 
 
حامد
+4 1397-04-02 21:52
سلام پارس 88 دارم وقتی ترمز میگیرم صدای ناله بدی از چرخ جلو میاد فکر میکنم از سمت جلو شاگرد میاد ولی سه مدل لنت عوض کردم دو بار هم دیسک چرخ ولی باز هم صدای خیلی زیادی میده البته گاهی اوقات صدا نمیده.ممنون میشم کمکم کنید
پاسخ
 
 
عباس
+4 1397-03-22 23:38
سلام خیلی عالی بود توضیحات دست شما درد نکنه
پاسخ
 
 
مهدی
+3 1397-03-07 15:50
من سمند83 دارم که وقتی پام و از روی گاز برمیدارم از زیر یه صدای تق میده ممنون میشم راهنمای کنید
پاسخ
 
 
Mehdi
-1 1397-03-01 14:20
با عرض سلام
من يدونه پرادو شش سيلندر مدل ٢٠٠٩ دارم،مشكلش اينه كه وقتي پشت چراغ قرمز قصد ترمز دارم حين توقف يه تكوني از زير به اتاق وارد ميشه كه تكون رو زير پام حس مي كنم،بنظر شما مشكل چيه؟
پاسخ
 
 
مجید
0 1396-12-29 23:44
سلام.کله گاوی تویوتایی گرفتم.دنده پلوس یک سمت کمی خلاصی دارد و سمت دیگر ندارد.ایا مشکل داره؟
پاسخ
 
 
رضا
-1 1397-01-15 11:57
آن طرف که خلاصی داره مربوط به لقی هزارخار سر پلوس است
پاسخ
 
 
بهروز ایزدی
+2 1396-12-17 22:31
تیبا ۹۲ دارم تودنده یک ودو سرعت پایین جلو ماشین لنگ میزند یعنی لرزش به سمت چپ و راست دارد رینگها و جلو بندی را عوض کردم باز درست نشد لطفا راهنمایی کنید.ممنونم
پاسخ
 
 
علیرضا
+1 1396-12-17 13:56
سلام خسته نباشید من یه پژو پارس 87 دارم دسته موتورها رو عوض کردم همهچیشم چک شده هر وقت که داخل ترافیک میوفتم ماشین شروع به صدای تق تق میکنه ترافیکو که رد کنم از صدا میوفته چندین جا هم بردم نشون دادم ولی عیبش پیدا نشده ممنون میشم راهنماییم کنید خستم کرده دیگه
پاسخ
 
 
حمید
0 1396-11-23 00:25
سلام،ماشین من تویوتا اف جی کروزر ات،متوجه شدم موقع تیک آف زدن فقط ۱ چرخم تیک میخوره،و فقط ۱ چرخ خط لاستیک میندازه،انگار که یکی از چرخها نیرو بهش نمیرسه،ام تو رانندگی ایرادی متوجه نمیشم،لطفا راهنمایی کنید
پاسخ
 
 
Saeed
+1 1396-11-09 23:36
سلام من ی پراید 86 دارم وقتی پامو از رو کلاچ برمیدارم ی صدای قرقر میده همینکه ی نمه پدالو فشار میدم قطع میشه مشکل از چیه ؟ ی مشکل دیگه هم اینه ک هر موقع دنده عوض میکنم ی تقه میزنه ماشین خلاصی پلوسش و با دست چرخوندم خیلی زیاده ؟
پاسخ
 
 
مهدی
+1 1397-10-08 20:36
هنگامی که پا میزاری رو کلاج و صدا قطع می شه یعنی باید سیم کلاج شل شود از روی گیربکس
پاسخ
 
 
مجید
+1 1397-01-03 01:54
صدای قرقر اگه اشتباه نکنم یا از دنده زیر هستش یا از بلبرینگ کلاچ
پاسخ
 
 
فرهاد
+1 1396-11-01 21:42
سلام پراید من کشت منو همه چیه ماشینو عوض کردم دیسک و صفحه پلوس گیربکس تعمیر شد موتور تعمیر اساسی شد . ولی بازم موقع حرکت از سمت شاگرد زیر ماشین صدای خرخر میاد هنگامی که پامو از رو کلاج ور میدارم به وضوح شنیده میشه
پاسخ
 
 
امید عبدلپور
0 1396-11-07 12:04
سلام لطفا سرپلوس که خراب میشه کامل عوض کنید با شفت و سرپلوس گیربکس
پاسخ
 
 
فرهاد
0 1396-11-01 21:38
داداش من یه پراید دارم گیریکسش هم تازه تعمیر کردم . حتی پلوس و رو هم یکهفته پیش عوض کردم . ولی هنگام حرکت اولیه خرخر میکنه از سمت شاگرد . و یه خوره که حرکت میکنی انگار یه چیزی زیر ماشین هرز هست و خر خر میکنه به چندتا مکانیک هم نشان دادم حتی بربلینگ سمت شاگردم عوض کردن ولی باز تا پامو از کلاج ور میدارم حرکت کنم خر خر میکنه
پاسخ
 
 
جلال
-1 1396-10-08 10:14
سلام من یک پراید دارم صفر فرمون میچرخونم بعضی موقه یه تق تق میکنه ولی بردمش نماینگی تمیر کارش هر کاری کرد صداش نیومد .بعد گفتش سالمه بعد چند روز یه تق تق کرد ..میخام بدونم اگه پولوس باشه داعم تق تق میکنه یا بعضی موقه ها میکنه راهنمای کنید لطفا
پاسخ
 
 
پیمان
0 1396-09-03 22:22
دقیقا همینطوره موافقم
پاسخ
 
 
امیر محمد
0 1396-08-19 09:19
سلام. من یه ال نود مدل نودویک دارم تو دنده ا و ۲ صدای خرخری از زیر ماشین احساس می کنم ولی تو دنده های دیگه این صدارو نمیده...گاهی وقتا احساس می کنم مربوط به صدای دیفرانسیله...را هنمایی کنید لطفن...ممنون
پاسخ
 
 
حسین
-2 1396-08-30 12:53
مشکل از پلوس هست عوض کن تجربه دارم
پاسخ
 
 
غلامی
0 1396-07-16 10:40
سلام من یه ۴۰۵ _ ۸۹ دارم موتور زیمنس دنده ۴زوزه میکشه از ۶۰ شروع مکنه به زوزه و۱۰۰ دیگه قطع مشه ممنون میشم جواب بدید*
پاسخ
 
 
هادی
+2 1396-11-04 08:50
سلام.مشکل مربوط به بلبرینگ پلوس بلند هست عوض کنی درس میشه.
پاسخ
 
 
افشین
+1 1396-07-15 18:17
من۲۰۶ مدل ۹۵دارم ۴حلقه لاستیک رودستون انداختم تو سرعت۱۱۰ میزنه بالانس هر جور بگی کردم لطفا راهنمایی کنید
پاسخ
 
 
مهدی
+1 1396-05-26 04:19
سلام هربار که پلوس عوض میکنم بعد ۲ ماه به صدا میاد هر بار هم مارک متفاوت میگیرم و گردگیرها رو چک میکنم که سالم باشن ولی دوباره به صدا میاد کسی میدونه مشکلش کجاس دیگه بی خیال تعویض شدم.مرسی
پاسخ
 
 
ادریس نعمتی
0 1396-09-08 17:40
مهدی جان ماشینتو ارتفاع زدی احتمالا, پولوس ها همیشه تحت فشار هستن
پاسخ
 
 
مهدی
0 1396-05-26 04:15
خوب بود
پاسخ
 
 
طالب
+4 1396-04-19 05:51
سلام ممنون میشم راهنمایی فرمایید
خودرو پژو پارس دارم مدل ۹۴
در شروع حرکت اگه یه مقدار کلاج را زود ول کنم
یه تقه ای خیلی بد سمت راست چرخ جلو میزنه
یا در حال حرکت یه نیش ترمز بزنم بعد گاز بدم دوباره این تقه را میزنه
سیوک زیر کمک و همه دسته موتورها و سر پلوس را عوض کردم ولی هیچ تغیری نکرد راهنمایی کنید
پاسخ
 
 
محمد
-1 1396-10-18 20:51
احتمال 99 درصد کرانویل دنده هاش خورده شده یا از سمت پین گشاد شده.
پاسخ
 
 
احمد
0 1396-08-30 02:31
سلام،ماشین من هم دقیقا همین مشکل رو داره،عیب ماشینتون برطرف شده:؟
پاسخ
 
 
saeed
+2 1396-06-16 18:54
بوش طبق خراب است
پاسخ
 
 
رحیم
0 1396-06-05 20:09
آقا ماشین مام دقیقا همینطور شده! عیبو پیدا نکردی؟ دمت گرم بگو مشکلت از چی چیش بوده!
پاسخ
 
 
فریدون گودرزی
+2 1396-03-05 13:17
جالب و روشن بود تبریک به شما عزیزان.
با سلام سوالی دارم چنانچه مقدور است پاسخ فرمایید، پراید مدل صبا سال ساخت 84 دارم.
سال گذشته 3 بار کله پلوس سمت شاگرد را به علت خرابی تعویض کرده ام اما مجدد خراب شده و به هنگام چرخاندن فرمان به سمت چپ صدا می دهد.
تعمیر کار وقتی بار دوم کله پلوس را عوض کرد گفت مشکل فرمان است باید فرمان را تنظیم کنید، فرمان را تنظیم کردم و جلو بندی ساز اطمینان داد مشکلی نخواهد بود، بار سوم که تعمیر کار کله پلوس را تعویض کرد گفت قطعات خوب نیستند و کیفیت ندارند! البته هر سه بار من کله پلوس را از نمایندگی مجاز و معرف شهر بروجرد خریداری کردم. اکنون دو باره همان صدا از همان تایر بلند شده و تعمیرکار اعتقاد دارد باز هم کله پلوس است و اعتقاد دارد قطعه اصل نبوده است لطفا راهنمایی فرمایید
پاسخ
 
 
محمد
0 1396-10-18 20:48
احتمالا توی رانندگی خیلی معکوس دنده میدید یا خیلی کلاچ رو زود ول میکنید و ضربه پلوس وارد میشه به یه مکانیک مطمین ببرید تا گیربکسم چک کنه ممکنه هوزینگ یا بلرینگ خرابه ضربه به پلوس میزنه خرابش میکنه.
پاسخ
 
 
علی ز.
0 1396-03-03 13:20
سلام ووقت بخیر,خسته نباشید,ممنون ازمطالب آموزندتون,سوالی ازخدمتون داشتم,ماشین من پراید مدل۸۵ هس,مشکلی که تازگی برای من پیش آمده اینه که هنگام دورزدن کامل صدای تق تقی ازسمت چرخها شنیده میشه بخصوص ازسمت چرخ راست وفرمون هم تازمانی که ماشین درحال گازخوردنه سفت میشه ولی وقتی که پامو ازروی گاز برمیدارم فرمون رها میشه وشل میشه,ولی صدای تق تق هنوز هست تازمانی که فرمون صاف میشه,ودیگه هیچ صدایی نیس فقط کمی درحالت صاف بودن فرمان لرزش خیلی کمی هم ایجادمیشه,میخوا ستم لطف کنید راهنماییم کنیدکه آیا مشکل ازپلوسه یا مورده دیگه داره,ممنون میشم جوابمو بدید,سپاس ازمطالب آموزنده تون,وقت بخیر.
پاسخ
 
 
محمد
0 1396-10-18 20:46
مشکل از گیربوکس هستش حتما برای تعمیر اقدام کنید کله گی پلوس از سمت گیبربکس خرد شده و اگر ادامه پیدا کنه هم کرانویل خراب میشه هم دشلی.. حتما درست کنید
پاسخ
 
 
بابک
0 1396-02-16 00:29
سلام ماشین من پراید ۴ تا لاستیک نو گذاشتم ۳ بار بالانس کردم جلوبندی رو عوض کردم تنظیم فرمان کردم ولی بازم تو سرعت ۱۰۰ تا فرمان زیاد مزنه چه بکنم راهنمایی بکنید
پاسخ
 
 
سعید
0 1397-05-13 07:54
بالانس خوب انجام بده رفع میشه
پاسخ
 
 
علیرضا
-2 1396-09-27 19:53
جنس لاستیک هاتون خوب نبسته از بالانس در میایند
پاسخ
 
 
بابک
+1 1396-02-16 00:25
سلام من ۴ تا لاستیک نو گذاشتمه ۳ بار بالانس کردمه جلوبندی رو عوض کردم ماشین تو ۱۰۰ تا فرمان میزنه زیاد چه بکنم
پاسخ
 
 
محمد
+3 1396-10-18 20:49
ممکنه رینگ مشکل داره یا حتی دیسک خود چرخ مشکل داره
پاسخ
 
 
هادي
+1 1396-05-13 15:29
داداش صد درصد از رينگاته يا تاب دارن يا ضربه شديد وارد شده بهشون رينگاتو با عقب عوض كن اگه نشد رينگا ماشين دوستي كسي بزار امتحان كن اطمينان پيدا كردي برو رينگ عوض كن
پاسخ
 
 
علی صمدی
+1 1396-02-13 19:35
سلام منو راهنمایی کنید.سمند سفارشی مدل 90 دارم.در حرکت از60 به بالا درحالت شتابگیری موتورم لرزش داره.شتابگیریم رو سرعت ثابت میکنم حتی 160 کیلومتر هیچ لرزشی نداره.از لرزش موتور و دست گذاشتن روی دسته دنده کاملا مشهوده .به نظر شما چه علتی داره
پاسخ
 
 
پوریا
0 1396-02-06 10:43
سلام من هرکاری میکنم باز به نظر میاد که انگار هیچکاری نکردم یعنی وقای میزنم تودنده ماشین حرکت نمیکنه،دهنه شاسی هم حد استانداردهست بخدا دیگه کم اوردم اخه خسته شدم تروخدا کمکم کنید،ممنون
پاسخ
 
 
حبیب
-1 1396-01-24 20:37
عالی
پاسخ
 
 
محمد رضا کریمی
+5 1396-01-16 10:22
خیلی آموزنده و مفید بود و من ایراد ماشینم رو از مطالب شما پیدا کردم انشاالله خدا عوض خیر به شما بده
پاسخ
 
 
علی زندی
+5 1395-12-17 22:47
با سلام خیلی عالیه فقط امکانش هست منو راهنمایی کنید مشکلی برام پیش امده که 5بار گیربکس رو پیاده کردم یه پراید 89دارم که گیربکسشو پیاده کردم برای نشت گیری تمام بلبرینگها و هرز گردهارو عوض کردم ولی تو دنده یک و عقب وقتی پا رو از روی کلاج بر میدارم یعنی برگشت کلاج گیربکس صدای تق تق میکنه سه شاخه و پلوس هم سالم سالمه هوزینگ هم عوض کردم درست نشد دیوانه شدم خواهشا راهنماییم کنید ممنون
پاسخ
 
 
محمد
0 1396-10-18 20:50
احتمال داره دیشلی خراب باشه
پاسخ
 
 
پیمان
+1 1396-09-03 22:20
سلام احتمال خیلی زیاد ایراد از تیز کردن دنده بزرگ دیفرانسیله که باعث شده یه مقدار خلاصی بین درگیر شدن باهرزگردها شده و همون باعث تق تق کردن موقع تعویض دنده میشه.
پاسخ
 
 
حسین مهابادی
+4 1395-10-12 17:51
بسیارعالی ومفیدبود سپاسگزارم
پاسخ
 
 
مهدی
+1 1395-08-18 07:36
با سلام .خوب بود .ممنون.اگر عکس های مربوطه هم اضافه می شد خیلی بهتر بود.
پاسخ
 

اضافه کردن نظر

در صورت مشاهده موارد زیر نظر شما منتشر نخواهد شد.
1. استفاده از کلمات و واژه های نا مانوس مغایر با شرع و عرف.
2. توهین به قومیت، ملیت و زبان های کشور.

کد امنیتی
تغییر کد امنیتی