نوین محتوا نوین محتوا
zomorodyadak-adv

تعمیرات و عیب یابی دیفرانسیل و پلوس خودرو جلو محرک

دیفرانسیل خودروهای جلو محرک با جعبه دنده یکپارچه است. قدرت از طریق پینیون روی محور خروجی گیربکس به کرانویل دیفرانسیل که دارای محفظهٔ جداگانه ای است منتقل می شود.

پینیون و کرانویل در این نوع دیفرانسیل از نوع مارپیچ است. چرخ دندهٔ پلاستیکی مربوط به کیلومتر شمار نیز روی هوزینگ دیفرانسیل قرار دارد.

پیاده کردن دیفرانسیل از روی جعبه دنده:

- ابتدا پیچ های محفظهٔ کیلومتر شمار را بازکنید.

- چرخ دندهٔ کیلومتر شمار را باز و واشر تنظیم را از محل نصب، جدا کنید.

- 4 عدد پیچ پوسته را باز و پوستهٔ دیفرانسیل را جدا کنید.

 

تصویر

 

دستورالعمل پیاده کردن اجزای دیفرانسیل:

- چرخ دنده های سر پلوس را حول محور هرزگرد بچرخانید و آنها را به همراه واش رهای کروی جدا کنید.

- برای جدا کردن چرخ دنده های هرز گرد و محور آن پین قفل کنندهٔ هوزینگ دیفرانسیل را در جهت نشان داده شده به گیره ببندید و ضمن جداکردن پین، محور و چرخ دنده های هرزگرد را پیاده کنید.

- رولبرینگ های هوزینگ دیفرانسیل را با استفاده از ابزار جدا کنید. ابزار این گونه عمل می کند که با بستن پیچ های قسمت پایین ابزار، لبه های داخلی ابزار، زیر کنس داخلی رولبرینگ تکیه می کند و با بستن پیچ مرکزی با حرکت رو به پایین، هوزینگ را از داخل کنس بیرون می راند.

- کرانویل را، با باز کردن پیچ های متصل کنندهٔ آن به هوزینگ، جدا کنید.

 

نکتۀ مهم: توجه شود که کنس های خارجی بلبرینگ هوزینگ دیفرانسیل با یکدیگر جابه جا نشوند، زیرا ممکن است از تنظیم خارج شوند و تولید زوزه نمایند.

 

نکتۀ مهم: چنانچه یکی از دنده های سرپلوس یا هرزگرد خراب باشد، لازم است هر چهار دنده (دو دندهٔ هرزگرد و دو دندهٔ سرپلوس) با هم تعویض شوند.

 

دستورالعمل بازرسی اجزا و عیب یابی:

- شیار های دندهٔ کرانویل را از نظر ساییدگی و شکستگی، با چشم مسلح کنترل نمایید.

- هوزینگ را از نظر ترک خوردگی بازدید نمایید.

- محل های نشستن کنس داخلی رولبرینگ روی هوزینگ از نظر خوردگی بررسی شود.

- شیار چرخ دنده های سر پلوس و هرزگرد و کیلومتر شمار، از نظر ساییدگی و خوردگی با چشم مسلح (ذره بین) بازدید شود.

- محور هرزگرد با ید از نظر خوردگی در محل گردش دنده های هرزگرد روی آن کنترل شود.

- کنترل رولبرینگ ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

- ابتدا کنس بیرونی و غلتک های سوزنی آن را با چشم مسلح از نظر خوردگی بازدید نمایید. سپس کنس بیرونی، داخلی و مجموعه قفسه و غلتک ها را روی هم سوار کنید و با دست بچرخانید. هرگونه صدای اضافی و احساس حرکت غیر یکنواخت و چسبندگی از معیوب بودن رولبرینگ خبر می دهد.

 

تنظیم خلاصی چرخ دنده های سرپلوس و هرزگرد:

- بعد از جمع کردن اجزای دیفرانسیل، کوپلینگ های سمت دیفرانسیل را داخل هزار خاری چرخ دندهٔ سر پلوس جا بزنید و روی پایهٔ قرار دهید.

- ساعت اندازه گیری را به نحوی قرار دهید که نوک محور ساعت روی یکی از چرخ دنده ها تکیه کند و سپس به آرامی از قسمت پایین بدون اینکه چرخ دنده های دیگر حرکت کند، چرخ دنده را تکان دهید و میزان لقی را اندازه بگیرید.

- حد مجاز لقی تا 1/. میلی متر است. در صورتی که لقی بیش از حدِ مجاز باشد از واشر های ضخیم تری در پشت چرخ دنده های سر پلوس استفاده کنید و آن را مجدداً اندازه بگیرید.

 

نکته: واشر تنظیم پشت هر چرخ دنده سر پلوس باید هم اندازه باشد.

 

تنظیم نبودن لقی سبب تولید صدا و ضربه در شروع حرکت و در زمان کاهش سرعت خودرو، خواهد شد.

 

بررسی پلوس ها:

نیروی تولیدی موتور، از طریق گیربکس و دیفرانسیل، با استفاده از دو عدد پلوس که طول متفاوت دارند به چرخ ها منتقل می شود.

در دو انتهای پلوس از دو مفصل استفاده شده است. این مفصل ها اجازه می دهند، در هنگام پیچیدن خودرو، نیرو به چرخ ها منتقل شود. دو انتهای پلو سها به صورت هزار خار است. سمت متصل به سگ دست دارای رزوه است. با بستن مهره، پلوس به سگ دست متصل می شود. سمت دیگرِ پلوس در داخل هزار خاری چرخ دنده سر پلوس در دیفرانسیل قرار می گیرد.

پلوس سمت راست از پلوس چپ بلندتر است دلیل این اختلاف قرارگرفتن گیربکس در نزدیکی چرخ سمت چپ است. پلوس بلند) سمت راست( از دو قسمت تشکیل شده است. محورمیانی، میلهٔ صُلب توپری است که از یک طرف درون دندهٔ پلوس دیفرانسیل و از طرف دیگر متصل به مفصل میانیِ پلوس است.

به دلیل دو قسمت بودن این پلوس، بر روی دستهٔ موتور عقبی، بلبرینگی تعبیه شده است که شفت میانی از درون آن می گذرد.

 

بررسی اجزای پلوس و عیب یابی:

پلوس ها را از روی خودرو پیاده کنید. دو سر پلوس توسط یک جفت پوشش پلاستیکی به نام «گردگیر» کاملاً پوشیده شده است تا از ورود گرد و خاک به نقاط اتصال و نابودشدن روانکارها جلوگیری کند. توصیه می شود مرتباً این پوشش ها را چک کنید و از نشت نکردن گریس از آنها اطمینان حاصل نمایید.

 

خرابی پلوس در ابتدا با گیرکردن فرمان در هنگامی که آن را تماماً به چپ یا راست پیچیده اید نمایان می گردد. شنیدن صدایی شبیه تق تق از زیر تایرها نیز می تواند دلیل دیگری بر آغاز شدن خرابی پلوس باشد.

 

لرزش های شدید خودرو نیز می تواند ناشی از خرابی پلوس باشد. شایع ترین نشانهٔ آن تکان شدید دستهٔ دنده به سمت جلو و عقب است. این تکان، مخصوصاً در هنگام گاز دادن در بزرگراه و سربالایی ها با دندهٔ بالا خود را نشان می دهد.

 

اگر می خواهید پلوس ها را به درستی نگه دارید، حتماً از شتاب گیری های آنی و دست اندازه های شدید دوری کنید تا متقبل هزینه های سنگین تعویض پلوس نشوید.

 

سرکشی مداوم از پلوس ها و رفع عیب هایی نظیر پارگی گردگیر می تواند طول عمر پلوس را دو چندان کند. برای جداسازی اجزای پلوس، آن را روی گیره ببندید و توسط پیچ گوشتی بست های فنری کوچک و بزرگ نگه دارندهٔ گردگیر را خارج کنید.

 

توسط پیچ گوشتی بدون صدمه دیدن به گردگیر، آن را از روی کوپلینگ پلوس آزاد کنید. کوپلینگ لاله ای را از روی سه شاخهٔ سر پلوس جدا کنید. برای جدا کردن سه شاخه از روی هزار خاری پلوس خار نگه دارنده را خارج کنید.

 

با استفاده از سنبهٔ برنجی و ضربات چکش، سه شاخه را از روی هزار خاری سر پلوس جد اکنید.

 

بعد از جدا کردن کوپلینگ لاله ای و سه شاخه، موارد زیر را کنترل نمایید:

- محل نشستن ساچمه های سه شاخهٔ داخل لاله ای را از لحاظ خوردگی بازدید کنید.

- محل نشستن کاسه نمد دیفرانسیل روی لاله ای را بازدید نمایید.

 

نکتۀ: خرابی محل کاسه نمد باعث نشت روغن جعبه دنده خواهد شد.

 

- سالم بودن هزار خاری درگیر با چرخ دندهٔ سرپلوس کنترل شود.

- خوردگی ساچمه ها و هزار خاری سه شاخه را بررسی کنید

- در صورت وجود هر یک از عیب های گفته شده، لاله ای و سه شاخه را تعویض کنید.

- کاسه نمد پلوس را از نظر خرابی بررسی و در صورت لزوم تعویض کنید.

 

سوار کردن اجزای پلوس:

قبل از بستن، کلیهٔ اجزا را تمیز کرده و آنها را از نظر خرابی و ساییدگی کنترل کنید. گردگیر را در محل خود، روی محور پلوس قرار دهید.

 

سه شاخه را توسط سنبه روی هزار خاری سر پلوس جا بزنید و خار نگه دارندهٔ آن را در جای خود قرار دهید. لاله های را با گریس پر کنید و در محل خود قرار دهید.

 

گردگیر را ببندید و لبهٔ آن را جهت تخلیهٔ هوا یک بار بلند و سپس رها کنید. بست های دو طرف گردگیر را ببندید.

 

حال، پلوس برای نصب بر روی خودرو آماده است. قبل از نصب، لبهٔ بیرونی کاسه نمد نو و همچنین هزار خاری دو سرپلوس را، هنگام جا زدن، گریس کاری کنید. در صورت معیوب بودن بلبرینگِ میانیِ پلوس بلند به ترتیب زیر عمل کنید:

- توسط ابزار مخصوص بلبرینگ وسط پلوس و بوش آن را دربیاورید.

- پس از جدا کردن بلبرینگ معیوب، کنس داخلی بلبرینگ جدید را قبل از نصب، گریس بزنید.

- توسط ابزار واسطهٔ جازن بلبرینگ پلوس و یک چکش مناسب، بلبرینگ را جابزنید.

- بوش پشت بلبرینگ را جا بزنید.

 

عیب یابی دیفرانسیل و پلوس:

نشانه های ایراد، علت احتمالی ایراد و روش رفع ایراد

1- لرزش و حرکت لیوز دنده

علت و روش رفع:

- خرابی سه شاخ: تعویض سه شاخ کامل

- سائیدگی هوزینگ و ایجاد پله در مسیر حرکت سه شاخ: تعویض هوزینگ

 

2- ارتعاش و لرزش فرمان و بدنه

علت و روش رفع:

- خرابی سه شاخ و پخش سوزن های غلتکی: تعویض سه شاخ کامل

- سائیدگی هوزینگ و ایجاد پله )ارتعاش در سرعت بالا) : تعویض هوزینگ

- خرابی هزار خارهای پلوس ولقی محوری زیاد پلوس: تعویض پلوس

- خرابی بلبرینگ (در اثر خرابی دسته موتور): ابتدا دسته موتور و سپس بلبرینگ تعویض شود

 

3- صدای کلیک در شروع حرکت:

علت و روش رفع:

- فرسودگی هوزینگ و سه شاخ: تعویض هوزینگ و سه شاخ

- خرابی هزار خارهای هوزینگ راست و مفصل پلوس: تعویض هوزینگ، مفصل پلوس (پلوس راست(

- فرسودگی اتصال سمت چرخ: تعویض نیم پلوس سمت چرخ

 

4- صدای (هوووم) در سرعت زیاد:

علت و روش رفع:

- تاب و لنگی داشتن پلوس: تعویض نیم پلوس سمت چرخ

- تاب و لنگی داشتن پلوس: تعویض هوزینگ

 

5- صدای زوزه و خرخر سرعت بالا:

علت و روش رفع:

- خرابی بلبرینگ پلوس راست :تعویض بلبرینگ

 

6- صدا در سمت چرخ:

علت و روش رفع:

- فرسودگی اتصال سمت چرخ: تعویض نیم پلوس سمت چرخ

 

7- صدا در زیر خودرو:

علت و روش رفع:

- لقی زیاد پلوس: تعویض هوزینگ پلوس راست

 

8- تکان و لرزه در حرکت:

علت و روش رفع:

- در رفتن فنر به خصوص در پلوس سمت چپ: سرویس پلوس و جازدن و یا تعویض فنر

 

9- صدای تق تق در سر پیچ:

علت و روش رفع:

- سائیدگی گیج و فرسودگی اتصال سمت چرخ: تعویض نیم پلوس سمت چرخ

 

10- نشتی گریس از گردگیر:

علت و روش رفع:

- شل بودن و یا پارگی گردگیرها: تعویض بست ها

- سوراخ شدن و یا پارگی گردگیرها: تعویض گردگیر و بست ها

 

11- لرزش چرخ ها در سرعت زیاد:

علت و روش رفع:

- فرسودگی اتصال سمت چرخ در صورت بالانس بودن و سالم بودن جلوبندی: تعویض نیم پلوس سمت چرخ

 

نظرات  

 
علی زندی
0 1395-12-17 22:47
با سلام خیلی عالیه فقط امکانش هست منو راهنمایی کنید مشکلی برام پیش امده که 5بار گیربکس رو پیاده کردم یه پراید 89دارم که گیربکسشو پیاده کردم برای نشت گیری تمام بلبرینگها و هرز گردهارو عوض کردم ولی تو دنده یک و عقب وقتی پا رو از روی کلاج بر میدارم یعنی برگشت کلاج گیربکس صدای تق تق میکنه سه شاخه و پلوس هم سالم سالمه هوزینگ هم عوض کردم درست نشد دیوانه شدم خواهشا راهنماییم کنید ممنون
پاسخ
 
 
حسین مهابادی
+1 1395-10-12 17:51
بسیارعالی ومفیدبود سپاسگزارم
پاسخ
 
 
مهدی
-1 1395-08-18 07:36
با سلام .خوب بود .ممنون.اگر عکس های مربوطه هم اضافه می شد خیلی بهتر بود.
پاسخ
 

اضافه کردن نظر

در صورت مشاهده موارد زیر نظر شما منتشر نخواهد شد.
1. استفاده از کلمات و واژه های نا مانوس مغایر با شرع و عرف.
2. توهین به قومیت، ملیت و زبان های کشور.

کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

نوین محتوا

آخرین اخبار

فروش بیش از 10 میلیون خودروی هیبریدی توسط تویوتااز خرید هامر h۲ در حال حاضر اجتناب کنیدتبرئه شدن اوپل از اتهامات دستکاری میزان آلایندگی محصولاتشاستخدام دیزنی برای برنامه‌ی آموزشی پورشهشکایت چری از مرسدس بنز بر سر استفاده از برند تجاری خودروهای پاکاستون‌مارتین لاگوندا؛ کنکوردی در دنیای خودروتویوتا کرولا ۱۰۰۰ اسب بخاری در فرمولا دریفتساخت شاسی‌بلند 7 نفره سئات تایید شدتولید ام‌جی ۳۶۰ در تبریز شروع شدمالکان تسلا اهمیتی به مشکلات کیفیتی نمی‌دهنداولین تجربهٔ بررسی مرسدس AMG GT C رودسترلامبورگینی تقلبی در رکوردگیری پیست نوربرگ رینگ نپذیرفتفروش بنزهای تشریفاتی در مزایدهکمیاب ترین نوع مک‌لارن f۱ را بشناسیدتیونینگ پورشه 911 توربو اس کابریولت توسط ایدو کامپتیشنجیمز گلیکنهاوس خواستار یک مسابقه رکوردگیری در پیست نوربرگ‌رینگ استفراخوان مرسدس بنز برای یک میلیون خودرو در سراسر جهانچند سال طول می‌کشد تا یک دستگاه کونیگزگ تحویل داده شود؟تانک معروف خودروساز آمریکایی به حراج گذاشته می‌شود!سانگ یانگ رکستون ۲۰۱۸ با پیشرانه و چهره متفاوت رونمایی شدسرعت ۲۳ ثانیه به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت سوپراسپرت الکتریکی الکستراآئودی اسپرت به دنبال معرفی یک هایپرکار جدید استبی ام و قصد دارد ۴۰ مدل خودرو جدید تا سال ۲۰۱۹ معرفی کندخیز بی‌ام‌و برای معرفی ۴۰ مدل جدید تا سال ۲۰۱۹لامبورگینی: ما تقلبی در رکوردگیری پیست نوربرگ رینگ نکرده‌ایمتصویر گیگاپیکسلی از بنتلی فلایینگ اسپور در دبیدوری تویوتا از اندروید اتو و اپل کارپلیارائهٔ پکیج 1LE برای کامارو ZL1وقتی چری از مرسدس بنز به جرم کپی کاری شکایت میکنددو پتنت مزدا به تازگی در اینترنت دیده شدخودروهای گوگل استریت ویو حالا نشت متان را بو می‌کشندبرنامه گسترده پاناسونیک برای حضوری پررنگ در صنعت خودروسازیشتاب صفر تا ۳۲۰ کیلومتر بر ساعت شیرون در ۱۶ ثانیه
بیشتر

اخبار گوناگون

مشخصات گلکسی اس 8 و گلکسی اس 8 پلاس در TENAAتصاویر و اطلاعات جدیدی از گوشی Xiaomi Mi 6 منتشر شدده درصد کاربران آیفون به گلکسی اس 8 و اس 8 پلاس مهاجرت خواهند کردکورتانا در لاک اسکرین دستگاه های اندرویدی قرار گرفترهبران موفق هرگز این عبارات را به کار نمی‌برندتداوم جنگ و بحران در خاورمیانه و شمال آفریقا 30 میلیون گرسنه بر جا گذاشته استصادرات ۸۵۰ هزار تن لبنیات در سال ۹۵/ روس‌ها مشتری ثابت لبنیات ایرانی شدند13هزار حلقه چاه غیرمجاز در سال 1395 بسته شداروپا و خاورمیانه مقصد اصلی صدور گیاهان دارویی ایران استبازدید جهانگیری از چند مرکز کشاورزی و تولیدات صنعتی در رباط کریمقرمزهای سابق با لباس آبی آماده می‌شوندپیام تشکر کارلوس کی روش از علی داییسیدورف نشان شوالیه دریافت کردایکاردی: می خواهم برای همیشه در اینتر بمانمعلیرضا مقدید به ایران بازگشتفرار ۶۰ هزارنفر از کشور متحد رژیم صهیونیستیبازتاب گسترده نتایج سفر رئیس جمهوری کشورمان به مسکو در مطبوعات کویتمیشل عون: بیانیه محکوم کردن کافی نیست/ اتحادیه عرب جلوی خونریزی ها را بگیرداظهارات ضدایرانی «منصور هادی» در اجلاس سران عربرئیس مجلس درگذشت سردار اردستانی را تسلیت گفتحریق اتوبوس با 30 مسافر هتل‌های ارزان‌قیمت جایگزین مدارس برای اقامت گردشگرانبیش از 120هزار ماموریت تصادفی و غیر تصادفی اورژانس در طرح سلامت نوروزیهوای تهران پاک استپیوستن ابتکار به کمپین "نه به تصادفات جاده‌ای"روسیه بازاری جذاب برای تجار ایرانی/پیگیری تجارت آزاد با اوراسیارشد قیمت نفت در بازارهای جهانیپیگیری جدی طرح احیا و تخصیص حقابه محیط زیست در سال 96متعادل شدن قیمت مرغ/ برخورد با گران‌فروشانحذف شرکت زد تی ای از فهرست تحریم های آمریکافناوری جدید لای فای به سرعت 40 گیگابایت بر ثانیه رسیدسرانجام اپل واچ 3 از سیم کارت پشتیبانی خواهد کرداسنپ چت کسب درآمد ۳ میلیارد دلاری و پیشی گرفتن از یاهو و توییتر را پیش بینی کرد
بیشتر

نمایندگی زمردیدک

نگهداری خودرو

موتور و مکانیک

سوخت و سیالات

سیستم تعلیق

آخرین‌ نقد‌ و‌ بررسی‌ها