نوین محتوا نوین محتوا
zomorodyadak-adv

تعمیرات و عیب یابی دیفرانسیل و پلوس خودرو جلو محرک

دیفرانسیل خودروهای جلو محرک با جعبه دنده یکپارچه است. قدرت از طریق پینیون روی محور خروجی گیربکس به کرانویل دیفرانسیل که دارای محفظهٔ جداگانه ای است منتقل می شود.

پینیون و کرانویل در این نوع دیفرانسیل از نوع مارپیچ است. چرخ دندهٔ پلاستیکی مربوط به کیلومتر شمار نیز روی هوزینگ دیفرانسیل قرار دارد.

پیاده کردن دیفرانسیل از روی جعبه دنده:

- ابتدا پیچ های محفظهٔ کیلومتر شمار را بازکنید.

- چرخ دندهٔ کیلومتر شمار را باز و واشر تنظیم را از محل نصب، جدا کنید.

- 4 عدد پیچ پوسته را باز و پوستهٔ دیفرانسیل را جدا کنید.

 

تصویر

 

دستورالعمل پیاده کردن اجزای دیفرانسیل:

- چرخ دنده های سر پلوس را حول محور هرزگرد بچرخانید و آنها را به همراه واش رهای کروی جدا کنید.

- برای جدا کردن چرخ دنده های هرز گرد و محور آن پین قفل کنندهٔ هوزینگ دیفرانسیل را در جهت نشان داده شده به گیره ببندید و ضمن جداکردن پین، محور و چرخ دنده های هرزگرد را پیاده کنید.

- رولبرینگ های هوزینگ دیفرانسیل را با استفاده از ابزار جدا کنید. ابزار این گونه عمل می کند که با بستن پیچ های قسمت پایین ابزار، لبه های داخلی ابزار، زیر کنس داخلی رولبرینگ تکیه می کند و با بستن پیچ مرکزی با حرکت رو به پایین، هوزینگ را از داخل کنس بیرون می راند.

- کرانویل را، با باز کردن پیچ های متصل کنندهٔ آن به هوزینگ، جدا کنید.

 

نکتۀ مهم: توجه شود که کنس های خارجی بلبرینگ هوزینگ دیفرانسیل با یکدیگر جابه جا نشوند، زیرا ممکن است از تنظیم خارج شوند و تولید زوزه نمایند.

 

نکتۀ مهم: چنانچه یکی از دنده های سرپلوس یا هرزگرد خراب باشد، لازم است هر چهار دنده (دو دندهٔ هرزگرد و دو دندهٔ سرپلوس) با هم تعویض شوند.

 

دستورالعمل بازرسی اجزا و عیب یابی:

- شیار های دندهٔ کرانویل را از نظر ساییدگی و شکستگی، با چشم مسلح کنترل نمایید.

- هوزینگ را از نظر ترک خوردگی بازدید نمایید.

- محل های نشستن کنس داخلی رولبرینگ روی هوزینگ از نظر خوردگی بررسی شود.

- شیار چرخ دنده های سر پلوس و هرزگرد و کیلومتر شمار، از نظر ساییدگی و خوردگی با چشم مسلح (ذره بین) بازدید شود.

- محور هرزگرد با ید از نظر خوردگی در محل گردش دنده های هرزگرد روی آن کنترل شود.

- کنترل رولبرینگ ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

- ابتدا کنس بیرونی و غلتک های سوزنی آن را با چشم مسلح از نظر خوردگی بازدید نمایید. سپس کنس بیرونی، داخلی و مجموعه قفسه و غلتک ها را روی هم سوار کنید و با دست بچرخانید. هرگونه صدای اضافی و احساس حرکت غیر یکنواخت و چسبندگی از معیوب بودن رولبرینگ خبر می دهد.

 

تنظیم خلاصی چرخ دنده های سرپلوس و هرزگرد:

- بعد از جمع کردن اجزای دیفرانسیل، کوپلینگ های سمت دیفرانسیل را داخل هزار خاری چرخ دندهٔ سر پلوس جا بزنید و روی پایهٔ قرار دهید.

- ساعت اندازه گیری را به نحوی قرار دهید که نوک محور ساعت روی یکی از چرخ دنده ها تکیه کند و سپس به آرامی از قسمت پایین بدون اینکه چرخ دنده های دیگر حرکت کند، چرخ دنده را تکان دهید و میزان لقی را اندازه بگیرید.

- حد مجاز لقی تا 1/. میلی متر است. در صورتی که لقی بیش از حدِ مجاز باشد از واشر های ضخیم تری در پشت چرخ دنده های سر پلوس استفاده کنید و آن را مجدداً اندازه بگیرید.

 

نکته: واشر تنظیم پشت هر چرخ دنده سر پلوس باید هم اندازه باشد.

 

تنظیم نبودن لقی سبب تولید صدا و ضربه در شروع حرکت و در زمان کاهش سرعت خودرو، خواهد شد.

 

بررسی پلوس ها:

نیروی تولیدی موتور، از طریق گیربکس و دیفرانسیل، با استفاده از دو عدد پلوس که طول متفاوت دارند به چرخ ها منتقل می شود.

در دو انتهای پلوس از دو مفصل استفاده شده است. این مفصل ها اجازه می دهند، در هنگام پیچیدن خودرو، نیرو به چرخ ها منتقل شود. دو انتهای پلو سها به صورت هزار خار است. سمت متصل به سگ دست دارای رزوه است. با بستن مهره، پلوس به سگ دست متصل می شود. سمت دیگرِ پلوس در داخل هزار خاری چرخ دنده سر پلوس در دیفرانسیل قرار می گیرد.

پلوس سمت راست از پلوس چپ بلندتر است دلیل این اختلاف قرارگرفتن گیربکس در نزدیکی چرخ سمت چپ است. پلوس بلند) سمت راست( از دو قسمت تشکیل شده است. محورمیانی، میلهٔ صُلب توپری است که از یک طرف درون دندهٔ پلوس دیفرانسیل و از طرف دیگر متصل به مفصل میانیِ پلوس است.

به دلیل دو قسمت بودن این پلوس، بر روی دستهٔ موتور عقبی، بلبرینگی تعبیه شده است که شفت میانی از درون آن می گذرد.

 

بررسی اجزای پلوس و عیب یابی:

پلوس ها را از روی خودرو پیاده کنید. دو سر پلوس توسط یک جفت پوشش پلاستیکی به نام «گردگیر» کاملاً پوشیده شده است تا از ورود گرد و خاک به نقاط اتصال و نابودشدن روانکارها جلوگیری کند. توصیه می شود مرتباً این پوشش ها را چک کنید و از نشت نکردن گریس از آنها اطمینان حاصل نمایید.

 

خرابی پلوس در ابتدا با گیرکردن فرمان در هنگامی که آن را تماماً به چپ یا راست پیچیده اید نمایان می گردد. شنیدن صدایی شبیه تق تق از زیر تایرها نیز می تواند دلیل دیگری بر آغاز شدن خرابی پلوس باشد.

 

لرزش های شدید خودرو نیز می تواند ناشی از خرابی پلوس باشد. شایع ترین نشانهٔ آن تکان شدید دستهٔ دنده به سمت جلو و عقب است. این تکان، مخصوصاً در هنگام گاز دادن در بزرگراه و سربالایی ها با دندهٔ بالا خود را نشان می دهد.

 

اگر می خواهید پلوس ها را به درستی نگه دارید، حتماً از شتاب گیری های آنی و دست اندازه های شدید دوری کنید تا متقبل هزینه های سنگین تعویض پلوس نشوید.

 

سرکشی مداوم از پلوس ها و رفع عیب هایی نظیر پارگی گردگیر می تواند طول عمر پلوس را دو چندان کند. برای جداسازی اجزای پلوس، آن را روی گیره ببندید و توسط پیچ گوشتی بست های فنری کوچک و بزرگ نگه دارندهٔ گردگیر را خارج کنید.

 

توسط پیچ گوشتی بدون صدمه دیدن به گردگیر، آن را از روی کوپلینگ پلوس آزاد کنید. کوپلینگ لاله ای را از روی سه شاخهٔ سر پلوس جدا کنید. برای جدا کردن سه شاخه از روی هزار خاری پلوس خار نگه دارنده را خارج کنید.

 

با استفاده از سنبهٔ برنجی و ضربات چکش، سه شاخه را از روی هزار خاری سر پلوس جد اکنید.

 

بعد از جدا کردن کوپلینگ لاله ای و سه شاخه، موارد زیر را کنترل نمایید:

- محل نشستن ساچمه های سه شاخهٔ داخل لاله ای را از لحاظ خوردگی بازدید کنید.

- محل نشستن کاسه نمد دیفرانسیل روی لاله ای را بازدید نمایید.

 

نکتۀ: خرابی محل کاسه نمد باعث نشت روغن جعبه دنده خواهد شد.

 

- سالم بودن هزار خاری درگیر با چرخ دندهٔ سرپلوس کنترل شود.

- خوردگی ساچمه ها و هزار خاری سه شاخه را بررسی کنید

- در صورت وجود هر یک از عیب های گفته شده، لاله ای و سه شاخه را تعویض کنید.

- کاسه نمد پلوس را از نظر خرابی بررسی و در صورت لزوم تعویض کنید.

 

سوار کردن اجزای پلوس:

قبل از بستن، کلیهٔ اجزا را تمیز کرده و آنها را از نظر خرابی و ساییدگی کنترل کنید. گردگیر را در محل خود، روی محور پلوس قرار دهید.

 

سه شاخه را توسط سنبه روی هزار خاری سر پلوس جا بزنید و خار نگه دارندهٔ آن را در جای خود قرار دهید. لاله های را با گریس پر کنید و در محل خود قرار دهید.

 

گردگیر را ببندید و لبهٔ آن را جهت تخلیهٔ هوا یک بار بلند و سپس رها کنید. بست های دو طرف گردگیر را ببندید.

 

حال، پلوس برای نصب بر روی خودرو آماده است. قبل از نصب، لبهٔ بیرونی کاسه نمد نو و همچنین هزار خاری دو سرپلوس را، هنگام جا زدن، گریس کاری کنید. در صورت معیوب بودن بلبرینگِ میانیِ پلوس بلند به ترتیب زیر عمل کنید:

- توسط ابزار مخصوص بلبرینگ وسط پلوس و بوش آن را دربیاورید.

- پس از جدا کردن بلبرینگ معیوب، کنس داخلی بلبرینگ جدید را قبل از نصب، گریس بزنید.

- توسط ابزار واسطهٔ جازن بلبرینگ پلوس و یک چکش مناسب، بلبرینگ را جابزنید.

- بوش پشت بلبرینگ را جا بزنید.

 

عیب یابی دیفرانسیل و پلوس:

نشانه های ایراد، علت احتمالی ایراد و روش رفع ایراد

1- لرزش و حرکت لیوز دنده

علت و روش رفع:

- خرابی سه شاخ: تعویض سه شاخ کامل

- سائیدگی هوزینگ و ایجاد پله در مسیر حرکت سه شاخ: تعویض هوزینگ

 

2- ارتعاش و لرزش فرمان و بدنه

علت و روش رفع:

- خرابی سه شاخ و پخش سوزن های غلتکی: تعویض سه شاخ کامل

- سائیدگی هوزینگ و ایجاد پله )ارتعاش در سرعت بالا) : تعویض هوزینگ

- خرابی هزار خارهای پلوس ولقی محوری زیاد پلوس: تعویض پلوس

- خرابی بلبرینگ (در اثر خرابی دسته موتور): ابتدا دسته موتور و سپس بلبرینگ تعویض شود

 

3- صدای کلیک در شروع حرکت:

علت و روش رفع:

- فرسودگی هوزینگ و سه شاخ: تعویض هوزینگ و سه شاخ

- خرابی هزار خارهای هوزینگ راست و مفصل پلوس: تعویض هوزینگ، مفصل پلوس (پلوس راست(

- فرسودگی اتصال سمت چرخ: تعویض نیم پلوس سمت چرخ

 

4- صدای (هوووم) در سرعت زیاد:

علت و روش رفع:

- تاب و لنگی داشتن پلوس: تعویض نیم پلوس سمت چرخ

- تاب و لنگی داشتن پلوس: تعویض هوزینگ

 

5- صدای زوزه و خرخر سرعت بالا:

علت و روش رفع:

- خرابی بلبرینگ پلوس راست :تعویض بلبرینگ

 

6- صدا در سمت چرخ:

علت و روش رفع:

- فرسودگی اتصال سمت چرخ: تعویض نیم پلوس سمت چرخ

 

7- صدا در زیر خودرو:

علت و روش رفع:

- لقی زیاد پلوس: تعویض هوزینگ پلوس راست

 

8- تکان و لرزه در حرکت:

علت و روش رفع:

- در رفتن فنر به خصوص در پلوس سمت چپ: سرویس پلوس و جازدن و یا تعویض فنر

 

9- صدای تق تق در سر پیچ:

علت و روش رفع:

- سائیدگی گیج و فرسودگی اتصال سمت چرخ: تعویض نیم پلوس سمت چرخ

 

10- نشتی گریس از گردگیر:

علت و روش رفع:

- شل بودن و یا پارگی گردگیرها: تعویض بست ها

- سوراخ شدن و یا پارگی گردگیرها: تعویض گردگیر و بست ها

 

11- لرزش چرخ ها در سرعت زیاد:

علت و روش رفع:

- فرسودگی اتصال سمت چرخ در صورت بالانس بودن و سالم بودن جلوبندی: تعویض نیم پلوس سمت چرخ

 

نظرات  

 
علی ز.
0 1396-03-03 13:20
سلام ووقت بخیر,خسته نباشید,ممنون ازمطالب آموزندتون,سوالی ازخدمتون داشتم,ماشین من پراید مدل۸۵ هس,مشکلی که تازگی برای من پیش آمده اینه که هنگام دورزدن کامل صدای تق تقی ازسمت چرخها شنیده میشه بخصوص ازسمت چرخ راست وفرمون هم تازمانی که ماشین درحال گازخوردنه سفت میشه ولی وقتی که پامو ازروی گاز برمیدارم فرمون رها میشه وشل میشه,ولی صدای تق تق هنوز هست تازمانی که فرمون صاف میشه,ودیگه هیچ صدایی نیس فقط کمی درحالت صاف بودن فرمان لرزش خیلی کمی هم ایجادمیشه,میخوا ستم لطف کنید راهنماییم کنیدکه آیا مشکل ازپلوسه یا مورده دیگه داره,ممنون میشم جوابمو بدید,سپاس ازمطالب آموزنده تون,وقت بخیر.
پاسخ
 
 
بابک
0 1396-02-16 00:29
سلام ماشین من پراید ۴ تا لاستیک نو گذاشتم ۳ بار بالانس کردم جلوبندی رو عوض کردم تنظیم فرمان کردم ولی بازم تو سرعت ۱۰۰ تا فرمان زیاد مزنه چه بکنم راهنمایی بکنید
پاسخ
 
 
بابک
0 1396-02-16 00:25
سلام من ۴ تا لاستیک نو گذاشتمه ۳ بار بالانس کردمه جلوبندی رو عوض کردم ماشین تو ۱۰۰ تا فرمان میزنه زیاد چه بکنم
پاسخ
 
 
علی صمدی
0 1396-02-13 19:35
سلام منو راهنمایی کنید.سمند سفارشی مدل 90 دارم.در حرکت از60 به بالا درحالت شتابگیری موتورم لرزش داره.شتابگیریم رو سرعت ثابت میکنم حتی 160 کیلومتر هیچ لرزشی نداره.از لرزش موتور و دست گذاشتن روی دسته دنده کاملا مشهوده .به نظر شما چه علتی داره
پاسخ
 
 
پوریا
0 1396-02-06 10:43
سلام من هرکاری میکنم باز به نظر میاد که انگار هیچکاری نکردم یعنی وقای میزنم تودنده ماشین حرکت نمیکنه،دهنه شاسی هم حد استانداردهست بخدا دیگه کم اوردم اخه خسته شدم تروخدا کمکم کنید،ممنون
پاسخ
 
 
حبیب
0 1396-01-24 20:37
عالی
پاسخ
 
 
محمد رضا کریمی
+2 1396-01-16 10:22
خیلی آموزنده و مفید بود و من ایراد ماشینم رو از مطالب شما پیدا کردم انشاالله خدا عوض خیر به شما بده
پاسخ
 
 
علی زندی
+2 1395-12-17 22:47
با سلام خیلی عالیه فقط امکانش هست منو راهنمایی کنید مشکلی برام پیش امده که 5بار گیربکس رو پیاده کردم یه پراید 89دارم که گیربکسشو پیاده کردم برای نشت گیری تمام بلبرینگها و هرز گردهارو عوض کردم ولی تو دنده یک و عقب وقتی پا رو از روی کلاج بر میدارم یعنی برگشت کلاج گیربکس صدای تق تق میکنه سه شاخه و پلوس هم سالم سالمه هوزینگ هم عوض کردم درست نشد دیوانه شدم خواهشا راهنماییم کنید ممنون
پاسخ
 
 
حسین مهابادی
+2 1395-10-12 17:51
بسیارعالی ومفیدبود سپاسگزارم
پاسخ
 
 
مهدی
0 1395-08-18 07:36
با سلام .خوب بود .ممنون.اگر عکس های مربوطه هم اضافه می شد خیلی بهتر بود.
پاسخ
 

اضافه کردن نظر

در صورت مشاهده موارد زیر نظر شما منتشر نخواهد شد.
1. استفاده از کلمات و واژه های نا مانوس مغایر با شرع و عرف.
2. توهین به قومیت، ملیت و زبان های کشور.

کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

نگهداری خودرو

موتور و مکانیک

سوخت و سیالات

سیستم تعلیق

آخرین اخبار

تبدیل تویوتا فورچونر به مدلی از جیپ!خودروی الکتریکی بعدی نیسان یک شاسی بلند خواهد بودمدير عامل تويوتا خطاب به تسلا:” آنها در حال ساخت چيزى شبيه به آيفون هستند.” موتور ۲ لیتری برای فولکس واگن تیگوان در بازار آمریکا تست و بررسی لکسوس LC 500 به سبک موتور ترند - فیلم رکورد سرعت موتورسیکلت ها شکسته می شود نسل جدید بی ام و سری 5 مجوز واردات را دریافت کرد - عکس و فیلم غرش پنج افسانه در جمعه داغ پایتخت برگزاری اولین همایش نمایندگی های مجاز خودروسازی کارمانیا در سال 96 تویوتا کمری در نسخه TRD معرفی شد سرمایه گذاری بی ام و روی خودروهای کم مصرف تکنولوژی جدید ولوو برای کامیون حمل زباله - فیلم تفاوت امنیت تویوتا کرولا قدیم و جدید - فیلم تست تصادف پروتون قصد دارد دوباره به مسابقات رالی بازگردد تیزر تبلیغاتی رنو ساندرو استپ وی جدید را ببینید - فیلم همه چیز در مورد هیوندای جنسیس 2018 - فیلم و عکس قایق تفریحی و لوکس پورشه چقدر قیمت دارد؟ قیمت خودروهای داخلی تا یک ماه دیگر به‌روز می‌شود خودروهای آینده توانایی تشخیص احساسات شما را دارند هاوال H9 مدل ۲۰۱۸ معرفی شد جزئیات تازه از سری 8 بی ام و لطفا یک تصویر آپلود نمایید.برنامه ولوو برای نصب سیستم عامل اندروید بر روی خودروهای آیندهاتومبیل خودران اپل در یکی از بزرگراه های آمریکا رؤیت شد [تماشا کنید]با 43 میلیون تومان موستانگ 8 سیلندر بخریدصادرات و سرمایه‌گذاری خارجی را وزیر جدید دریابداولین تجربه رانندگی با جک J5 اتوماتیک - ویدئوبوق چقدر عمر می کند؟فروش نیسان جوک پلاتینیوم با تسهیلات ویژههیوندای i30N،نخستین خودرو پرفورمنس هیوندای در آستانه عرضه به بازارعرضه نسخه برقی سوباروچالش هزینه های بالاسری در خودروسازینیسان جوک پلاتینیوم با تسهیلات ویژه فروخته می شود-جزئیاتخودروهای پرمیوم DS پلاک شده تحویل می شود-توضیحات
بیشتر

اخبار گوناگون

رهبر معظم انقلاب:کل بلوچستان را «ریکه‌پوت» کنید وزارت جهاد کشاورزی قول داد،کالای اساسی مردم در رمضان کمیاب نشود توزیع گسترده ۹۰هزار تن مرغ، شکر و برنج ارزان دولتی برای رنگین شدن سفره‌های رمضان پیشنهاد حذف اختصاص ذرت و سویا به مرغداران و جایگزینی خوراک آماده عملیات بزرگ در شمال تهران-میوه‌های قاچاق به دام افتادند روغن پس از رمضان گران می‌شود مرغداران دولت را تهدید کردند-خرید جوجه ۱۵ روز تحریم می‌شود - سند توسعه زیرساخت های شیلات، کمک موثری به ایجاد اشتغال و ارزآوری می کندمذاکرات وزیر کشاورزی و نخست وزیر ارمنستان- مسیرصادرات ایران به اروپا و اوراسیابرنامه ترنج: اطلاعات حقوقی ضروری برای بانوان درباره خشونت، مهریه و موارد دیگر اچ پی نسل جدید لپ تاپ های Envy 13 را برای رقابت با سرفیس لپ تاپ معرفی کرد ال جی، هلدینگی بزرگ با فعالیت در حوزه های الکترونیک، مخابرات و مواد شیمیایی ساخت دستگاهی برای شنیدن صدای فعالیت های سلولی اچ پی Spectre x2 را برای رقابت با سرفیس پرو به‌روزرسانی کرد ویندوز 10 و ویندوز 10 اس برای سرفیس پرو و سرفیس لپ‌ تاپ ارائه می‌شود مایکروسافت: ویندوز 10 اس، ویندوز 10 موبایل را کنار نمی‌زند سری Signature، امضای زیبا و گران ال جی در بازار لوازم خانگی بیانیه ال جی: گوشی X VENTURE با طراحی خاص برای یک زندگی پر جنب‌وجوش رونمایی شد گوشی‌های نفوس X1 و X1 MAX تی‌پی‌لینک به ایران آمد ارتقای ورزش ایران در مجامع بین‌المللی در گرو استعدادیابی استدیدار هیات رئیسه فدراسیون قایقرانی با وزیر ورزششکست سنگین تیم جوانان ایران مقابل زامبیانقش یک «آقازاده» در افت دو ستاره پرسپولیسایران با شکست تایلند فینالیست شد- سهمیه المپیک به ایران رسیدشیوه اخذ گواهینامه تغییر می‌کند-اعمال محدودیت برای نوگواهینامه‌هامواد غذایی که تشنگی را از روزه داران دور نگه می داردساعت کار مراکز اهدای خون تهران در ماه رمضان اعلام شدتاثیر مصرف «شکلات» در مقابله با تپش قلب۴۰ درصد ایرانی ها گرفتار اختلالات عضلانی و اسکلتی هستندتسریع در صادرات داروهای ایرانی به روسیهسلامت مردم در خطر است-ورود غیرپزشکان به آزمایشگاه هاپشت پرده قرارداد ترک ها با وزارت بهداشت-اسرار بیماران فاش می شودارائه ۷ ایده برتر در دومین فستیوال تجهیزات پزشکی
بیشتر