نوین محتوا نوین محتوا
zomorodyadak-adv

پیاده کردن جعبه دنده از روی خودرو

در این مقاله نحوه پیاده کردن اجزای سیستم انتقال قدرت خودرو، شامل کلاچ، جعبه دنده و پلوس ها مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 تصویر

دستورالعمل پیاده کردن جعبه دنده

قبل از باز کردن قطعات به نکات زیر توجه کنید و آنها را به کار ببندید.

 • ابزار عمومی و تخصصی مورد نیاز را فراهم کنید.
 • ابزار مخصوص مورد نیاز را انتخاب کنید.
 • به نحوهٔ باز کردن یا ترتیب باز کردن قطعات دقت کنید و اجزای باز شده را به ترتیب و به طور منظم در محل از پیش تعیین شده قرار دهید.
 • به توصیه های ارائه شده در کتاب راهنمای تعمیرات خودرو توجه و به آنها عمل کنید.
 • اطلاعات فنی موردنیاز خود را از دفترچه های راهنما یا کتاب های تعمیرات خودرو استخراج کنید.

 

برای دسترسی به جعبه دنده و پیاده کردن آن از روی خودرو، لازم است که ابتدا تعدادی از قطعات خودرو یا قطعات متصل به جعبه دنده را باز کرده و یا جدا نمود. لذا به ترتیب زیر برای پیاده کردن جعبه دنده) گیربکس) خودرو اقدام کنید:

 • خودرو را روی جک ستونی قرار دهید. و درب موتور را بازکنید و از ثابت شدن ایمنی درب موتور اطمینان حاصل کنید.
 • بست اتصال ترمینال منفی باتری را باز کنید و آن را از قطب منفی باتری جدا کنید.
 • بست اتصال ترمینال مثبت باتری را باز کنید و آن را از قطب مثبت باتری جدا کنید.
 • مهره های بست نگه دارندهٔ باتری را باز کنید تا از روی خودرو آزاد شود.
 • باتری را از محل خود خارج کنید هنگام جابه جایی باتری از وارد شدن ضربه به آن جلوگیری کنید زیرا باعث آسیب دیدن اجزاء داخلی باتری می شود.
 • بست ها و ترمینال های باتری در اثر سرریز شدن مایع الکترولیت سولفاته می شوند. لذا در چنین مواقعی بست ها و ترمینال های باتری را با محلول جوش شیرین) بی کربنات سدیم( بشویید.
 • باتری و بست های نگه دارندهٔ آن را در محل مناسبی قرار داده و از آنها حفاظت کنید.
 • برای جدا کردن سه عدد سوکت روی واحد کنترل الکترونیکی ECU)) خار آن را با انگشت شست به سمت پایین فشار دهید. با آزاد کردن خار، سوکت های واحد کنترل الکترونیکی را از محل خود خارج کنید.
 • سوکت ها را داخل بستهٔ پلاستیکی قرار دهید تا از ورود گرد و خاک به داخل سوکت ها جلوگیری شود
 • صفحهٔ پلاستیکی نگه دارندهٔ رله ها را از روی صفحهٔ نگه دارندهٔ واحد کنترل الکترونیکی ECU)) جدا کنید
 • پایهٔ نگهدارندهٔ واحد کنترل الکترونیکی ECU)) خودرو به وسیلهٔ دو عدد پیچ به سینی باتری متصل است
 • آچار مناسب را انتخاب کنید و پیچ های پایهٔ نگه دارندهٔ واحد کنترل الکترونیکی را باز کنید
 • واحد کنترل الکترونیکی خودرو را از محل خود خارج کنید توجه داشته باشید که ECU قطعه ای حساس و در مقابل ضربه آسیب پذیر است. لذا آن را در محل مناسبی قرار دهید و از آن حفاظت کنید.
 • دو عدد مهره و یک عدد پیچ سینی زیر باتری را باز کنید و سپس آن را پیاده کنید
 • بست لولهٔ هوای ورودی را از طرف دریچهٔ گاز باز کنید.
 • مجموعهٔ هواکش را با دو دست، به سمت بیرون بکشید تا دو خار قسمت پایین آن از صفحهٔ تکیه گاه هواکش جدا شود.
 • تکیه گاه هواکش دو عدد بوش لاستیکی روی صفحه ای فلزی دارد که به جعبه دنده متصل است.
 • سه عدد پیچ نگه دارندهٔ تکیه گاه هواکش را از روی جعبه دنده باز کنید.
 • پیچ بست لولهٔ فشار قوی پمپ هیدرولیک، که به تکیه گاه هواکش متصل است باز شود، سپس لوله را از خار نگه دارنده آزاد کنید.
 • با عبور دادن تکیه گاه هواکش از زیر لولهٔ هیدرولیک، آن را پیاده کنید.
 • کابل اتصال بدنهٔ باتری را، که توسط پیچ به جعبه دنده بسته شده است، پیاده کنید.
 • متصل کنندهٔ کابل به جعبه دنده را به داخل فشار دهید و کابل را جدا کنید.
 • خار فنری سوکت حسگر دور موتور را ابتدا فشار دهید.
 • و سپس آن را جدا کنید فشنگیِ چراغ دنده عقب را نیز آزاد کنید.
 • سوکت حسگر سرعت خودرو را از روی پوستهٔ دیفرانسیل (همانند سنسور دور موتور (جدا کنید.
 • برای این کار از ابزار مخصوص استفاده کنید.
 • این ابزار به صورت گوه عمل می کند. قسمت صاف نوک ابزار را روی اهرم تعویض دنده تکیه دهید و دستهٔ آن را به سمت پایین بفشارید تا میل ماهک به سمت بالا حرکت کند و از تکیه گاه کروی شکل جدا شود. در این مرحله، برای دسترسی به جعبه دنده از قسمت پایین خودرو، قطعات متصل شده از قسمت زیرین را پیاده می کنیم.
 • خودرو را روی جک قرار دهید و آن را بالا ببرید. سپس پنج عدد پیچ سینی زیر موتور را باز کنید.
 • قلاب سینی زیر موتور را از قسمت جلو به شاسی متصل کنید تا بعد از باز کردن پیچ های اتصال دهنده، سینی آویزان شود و به پایین نیفتد پیچ آلن خور تخلیهٔ روغن جعبه دنده را باز کنید. سپس روغن را در ظرفی تمیز تخلیه نمایید.
 • در خودروهای جلو محرک، مجموعهٔ جعبه دنده و دیفرانسیل یکپارچه است. بنابراین برای جدا کردن پلوس ها لازم است چرخ های جلو را باز کنید. (برای راحتی کار خودرو را روی جک پایین بیاورید و روی زمین پیچ های چرخ را شل کنید(
 • هزار خاری سر پلوس در داخل توپی چرخ قرار دارد و توسط پیچ به چرخ متصل است. برای جداسازی آن ابتدا خار فنری روی پیچ چرخ را با پیچ گوشتی خارج کنید.
 • برای باز کردن مهرهٔ سر پلوس، ابتدا با استفاده از ابزار مخصوص فلانچ، چرخ را ثابت و سپس آن )مهره) را باز کنید.

 

نکته: دستهٔ ابزار را به زمین تکیه دهید و پیچ را باز کنید ابتدا پیچ میل رابط متصل کنندهٔ میل موج گیر به طبق باز شود سپس پیچِ متصل کنندهٔ سیبک میل فرمان به سگ دست چرخ را باز و سپس و توسط ابزار مخصوصِ، هر دو سیبک را جدا کنید این ابزار همانند پولی کش عمل میکند. با بستن پیچ آن، طرف دیگر اهرم پایینی، سر پیچ سیبک را به بالا فشار می دهد.

 

تذکر: برای پیاده کردن سیبک ها از ضربهٔ چکش به سر سیبک، یا سگ دست خودداری کنید. در حفظ امانت دیگران کوشش کنیم و حرفه ای عمل کنیم.

 

 • مهرهٔ سیبک زیر کمک را باز کنید.
 • برای دسترسی به جعبه دنده،گلگیر پلاستیکی را باز کنید.
 • برای جدا کردن سیبک طبق جلو از مجموعه، توپی چرخ طبق را توسط ابزار نشان داده شده به سمت پایین بکشید تا چرخ آزاد گردد.
 • دیسک ترمز را با دو دست بکشید تا پلوس از توپی چرخ بیرون آید. پلوس سمت چپ خودرو )کوتاه( را از داخل جعبه دنده در بیاورید.
 • به همان ترتیب ذکر شده برای چرخ سمت چپ، سیبک های سمت راست را نیز جدا کنید. پلوس سمت راست بلندتر است و دارای تکیه گاه بلبرینگ در قسمت میانی است که توسط دو پیچ عصایی مهار شده است مهرهٔ پیچ های عصایی را از سمت راست و چپ شل کنید و آن را نیم دور بچرخانید تا بلبرینگ آزاد شود. سپس از قسمت پایین پلوس سمت راست را با دو دست بیرون بکشید تا از دیفرانسیل جدا شود.
 • سه عدد پیچ متصل کنندهٔ استارت به جعبه دنده را، که یکی از آنها از سمت بالا و دو عدد دیگر از سمت پایین و بالای دیفرانسیل باز می شوند، باز کنید و استارت را از قسمت بالا بیرون بیاورید با باز کردن اتصالات الکتریکی استارت را پیاده کنید.
 • برای آسیب ندیدن حسگر اکسیژن توصیه می شود آن را از روی گلویی اگزوز باز کنید.
 • جعبه دنده توسط هفت پیچ و یک مهره (روی پیچ دو سر رزوه) از پایین و بالا به موتور متصل است آنها را باز کنید. به تفاوت پیچ ها از نظر طول دقت کنید زیر کارتل روغن موتور جک بزنید تا هنگام جدا کردن جعبه دنده، موتور روی دستهٔ موتور سمت راست آویزان نشود و صدمه نبیند.

 

نکته: برای ایمنی بیشتر، لاستیک های خودرو را به عنوان تکیه گاه کمکی در زیر خودرو قرار دهید.

 

 • ابتدا مهره و واشر اتصال جعبه دنده به دستهٔ موتور چپ و سپس مهره های دستهٔ موتور را باز کنیدپیچ دسته موتور را از روی جعبه دنده باز کنید یا موتور را،بدون اینکه به دستهٔ موتور سمت راست فشار بیاید، توسط جک زیر کارتل، تا حد ممکن پایین بیاورید تا پیچ دستهٔ موتور چپ اززیر شاسی رد شود توسط جرثقیل گیربکس را از بالا مهار کنید.
 • اکنون جعبه دنده را بیرون بکشید تا از پیچ دو سر رزه بالایی متصل کنندهٔ جعبه دنده به موتور (که دارای مهره است( آزاد شود. جعبه دنده را کمی بچرخانید و بیرون بکشید تا شفت ورودی آن از هزار خاری صفحه کلاچ جدا شود. توسط جرثقیل جعبه دنده را پایین بیاورید.
 • در نهایت، برای جداسازی مجموعهٔ کلاچ، ابتدا جهت جلوگیری از به هم خوردن نظم کلاچ، روی پوستهٔ کلاچ و فلایویل علامت تطبیق بزنید حال برای جلوگیری از چرخش موتور، هنگام باز کردن پیچ های پوستهٔ کلاچ، فلایویل را با استفاده از ابزار مخصوص ثابت کنید.
 • پیچ های اتصال پوستهٔ کلاچ به فلایویل را به صورت ضربدری باز کنید.
 • دقت کنید پین های راهنمای کلاچ گم نشوند. مجموعهٔ کلاچ را پیاده کنید.

 

اضافه کردن نظر

در صورت مشاهده موارد زیر نظر شما منتشر نخواهد شد.
1. استفاده از کلمات و واژه های نا مانوس مغایر با شرع و عرف.
2. توهین به قومیت، ملیت و زبان های کشور.

کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

نوین محتوا

آخرین اخبار

مدل 939، طرحی برای پورشه‌ در آینده‌علت کم‌توانی صنعت خودرو در صادراتچرا قرارداد بنز و رنو نهایی نشد؟لکسوس فاصله خود با آلمانی‌ها را کم می‌کندمدل‌ جدید هیوندای توسان در چین رونمایی شددلایل و عوامل گران‌شدن قیمت خودرو در کشورمعرفی محصول لوکس و جدید کیا :استینگر GT 2018آسیب‌‌ شناسی پدیده تماشاگری در حوادث ترافیکی جیپ یونتو کانسپت، محصولی برای ذائقه چینیاصلی‌ترین راه برای توسعه صنعت خودروسیتروئن وارد باشگاه 300 اسبی ها می شودقدرتمندترین مگان رنو در راه استلوتوس اگزیج 380 کاپ معرفی شدرونمایی پورشه از ۵ مدل جدید در نمایشگاه خودروی شانگهایقیمت و جزئیات کامل هیوندای جنسیس G80 اسپرتبازی GTA به فناوری خودران خودروها کمک می‌کندجنسیس رقیب بی ام و سری ۶ را معرفی کردمحصولات ايران خودرو وارد كردستان عراق می شود قرارداد رنو نهایی شد افزایش قیمت خودرو امسال هیچ توجیهی ندارد فراخوان بزرگ تسلا برای سیستم ترمز پارکزوتی T300در انتظار حضور در نمایشگاه خودروی شانگهایکوچولوی عجیب در نیویورک ! تویوتا یاریس 2018یک خودروی هیبریدی کم مصرف در نیویورک رونمایی شدتویوتا سردمدار خودروسازان در فروش خودرو قیمت خودروهای هیبریدی قبل از ترخیص در گمرک اعلام شد.گارانتی مادام العمر و اینترنت نامحدود برای محصولات لینک اند کوتویوتا از کامیون هیدروژنی رونمایی کردفیدئون؛ سدان پلاگین هیبریدی فولکس واگن معرفی شدتولید خودروهای الکتریکی ولوو در چینبی ام و i8؛ این بار در دو رنگ خاص مشکی و زردفیس لیفت لکسوس NX در شانگهای معرفی شدغول الکتریکی آئودی در شانگهای معرفی شد
بیشتر

اخبار گوناگون

گلکسی S8 و S8 + در بازار عرضه شدندخوب و ارزان | گوشی جدید هواوی در بازار های اروپایی به فروش می رسدمدل سه بعدی آیفون 8 جزییاتی از محل قرارگیری تاچ آیدی آن را فاش کردآرایش مجازی هم به لطف تکنولوژی واقعیت افزوده امکان‌پذیر شد!قیمت نوکیا 3310 سال 2017 در اروپا بیش از میزان اعلام شده استفائو ابزار ماهواره ای جدیدی به کشورهای کم آب معرفی کردخرید تضمینی150هزار تن گندم /5300 تن کلزا خریداری شدافزایش دما در سواحل خزر و بارش باران در برخی مناطق کشور‌30 درصد بودجه طرح‌های توسعه کشاورزی اروپا صرف مسائل زیست محیطی می‌شودقیمت هر کیلو عسل طبیعی حداکثر ۶۰ هزار تومان است/ راه‌اندازی آزمایشگاه‌ مدرن و ۴۰ فروشگاه‌ زنجیره‌ای عسل طبیعیترکیب اصلی آرسنال و منچسترسیتیالاهلی را چطور می‌شود شکست داد؟منچستریونایتد با زلاتان تمدید نخواهد کردهیات مدیره استقلال درس عبرتی برای انتخاب‌های بعدیاستقلال خوزستان دهمین ایرانی پلی‌آف آسیاامضای قرارداد مشاوره بازطراحی راکتور آب سنگین خنداب اراکرئیس ستاد انتخاباتی قالیباف معرفی شدولایتی رسماً نوریان را به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد منصوب کردلو رفتن جزئیات محرمانه درباره برنامه هسته‌ای ایران/ ترامپ تهدید کردسوال عضو حزب اعتماد ملی از منتقدان: اگر فکر اشتغال جوانان بودید چرا مملکت را زیر تحریم بردید؟افزایش سفیران سلامت از سال تحصیلی آیندهنام گذاری بزرگراه نیایش به نام آیت الله هاشمی و خیابان نفت به نام مصدقدرخواست از سازمان مدیریت برای تخصیص اعتبار لازم به هلال‌احمرانتقاد محسن هاشمی از «شهرفروشی» بی رویه در تهرانآمادگی ناجا برای حفاظت از صندوق‌های رایمتقاضیان یوزانس ۱۲ماهه به بانکهای عامل مراجعه کننداصلاحیه بخشنامه طبقات شغلی ابلاغ شدصدور کد سهامداری برای سرمایه گذاران خارجی 46 درصد افزایش یافتانتقاد از آشفتگی تصمیم گیریها در بازار سهامصنایع لبنی بند را آب داده یکی یکی قیمت محصولات خود را افزایش می دهندباز هم تصویری جدید از گوشی آنر 9 به بیرون درز کردرد پای گوشی اندرویدی اندی رابین در یک تبلیغ تلویزیونی دیده شد!ایرانسل تعرفه ترافیک سایت‌های داخلی را ۵۰ درصد کاهش داد؛ ارائه بسته ویژه
بیشتر

نمایندگی زمردیدک

نگهداری خودرو

موتور و مکانیک

سوخت و سیالات

سیستم تعلیق

آخرین‌ نقد‌ و‌ بررسی‌ها