نوین محتوا نوین محتوا
zomorodyadak-adv

پیاده کردن جعبه دنده از روی خودرو

در این مقاله نحوه پیاده کردن اجزای سیستم انتقال قدرت خودرو، شامل کلاچ، جعبه دنده و پلوس ها مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 تصویر

دستورالعمل پیاده کردن جعبه دنده

قبل از باز کردن قطعات به نکات زیر توجه کنید و آنها را به کار ببندید.

 • ابزار عمومی و تخصصی مورد نیاز را فراهم کنید.
 • ابزار مخصوص مورد نیاز را انتخاب کنید.
 • به نحوهٔ باز کردن یا ترتیب باز کردن قطعات دقت کنید و اجزای باز شده را به ترتیب و به طور منظم در محل از پیش تعیین شده قرار دهید.
 • به توصیه های ارائه شده در کتاب راهنمای تعمیرات خودرو توجه و به آنها عمل کنید.
 • اطلاعات فنی موردنیاز خود را از دفترچه های راهنما یا کتاب های تعمیرات خودرو استخراج کنید.

 

برای دسترسی به جعبه دنده و پیاده کردن آن از روی خودرو، لازم است که ابتدا تعدادی از قطعات خودرو یا قطعات متصل به جعبه دنده را باز کرده و یا جدا نمود. لذا به ترتیب زیر برای پیاده کردن جعبه دنده) گیربکس) خودرو اقدام کنید:

 • خودرو را روی جک ستونی قرار دهید. و درب موتور را بازکنید و از ثابت شدن ایمنی درب موتور اطمینان حاصل کنید.
 • بست اتصال ترمینال منفی باتری را باز کنید و آن را از قطب منفی باتری جدا کنید.
 • بست اتصال ترمینال مثبت باتری را باز کنید و آن را از قطب مثبت باتری جدا کنید.
 • مهره های بست نگه دارندهٔ باتری را باز کنید تا از روی خودرو آزاد شود.
 • باتری را از محل خود خارج کنید هنگام جابه جایی باتری از وارد شدن ضربه به آن جلوگیری کنید زیرا باعث آسیب دیدن اجزاء داخلی باتری می شود.
 • بست ها و ترمینال های باتری در اثر سرریز شدن مایع الکترولیت سولفاته می شوند. لذا در چنین مواقعی بست ها و ترمینال های باتری را با محلول جوش شیرین) بی کربنات سدیم( بشویید.
 • باتری و بست های نگه دارندهٔ آن را در محل مناسبی قرار داده و از آنها حفاظت کنید.
 • برای جدا کردن سه عدد سوکت روی واحد کنترل الکترونیکی ECU)) خار آن را با انگشت شست به سمت پایین فشار دهید. با آزاد کردن خار، سوکت های واحد کنترل الکترونیکی را از محل خود خارج کنید.
 • سوکت ها را داخل بستهٔ پلاستیکی قرار دهید تا از ورود گرد و خاک به داخل سوکت ها جلوگیری شود
 • صفحهٔ پلاستیکی نگه دارندهٔ رله ها را از روی صفحهٔ نگه دارندهٔ واحد کنترل الکترونیکی ECU)) جدا کنید
 • پایهٔ نگهدارندهٔ واحد کنترل الکترونیکی ECU)) خودرو به وسیلهٔ دو عدد پیچ به سینی باتری متصل است
 • آچار مناسب را انتخاب کنید و پیچ های پایهٔ نگه دارندهٔ واحد کنترل الکترونیکی را باز کنید
 • واحد کنترل الکترونیکی خودرو را از محل خود خارج کنید توجه داشته باشید که ECU قطعه ای حساس و در مقابل ضربه آسیب پذیر است. لذا آن را در محل مناسبی قرار دهید و از آن حفاظت کنید.
 • دو عدد مهره و یک عدد پیچ سینی زیر باتری را باز کنید و سپس آن را پیاده کنید
 • بست لولهٔ هوای ورودی را از طرف دریچهٔ گاز باز کنید.
 • مجموعهٔ هواکش را با دو دست، به سمت بیرون بکشید تا دو خار قسمت پایین آن از صفحهٔ تکیه گاه هواکش جدا شود.
 • تکیه گاه هواکش دو عدد بوش لاستیکی روی صفحه ای فلزی دارد که به جعبه دنده متصل است.
 • سه عدد پیچ نگه دارندهٔ تکیه گاه هواکش را از روی جعبه دنده باز کنید.
 • پیچ بست لولهٔ فشار قوی پمپ هیدرولیک، که به تکیه گاه هواکش متصل است باز شود، سپس لوله را از خار نگه دارنده آزاد کنید.
 • با عبور دادن تکیه گاه هواکش از زیر لولهٔ هیدرولیک، آن را پیاده کنید.
 • کابل اتصال بدنهٔ باتری را، که توسط پیچ به جعبه دنده بسته شده است، پیاده کنید.
 • متصل کنندهٔ کابل به جعبه دنده را به داخل فشار دهید و کابل را جدا کنید.
 • خار فنری سوکت حسگر دور موتور را ابتدا فشار دهید.
 • و سپس آن را جدا کنید فشنگیِ چراغ دنده عقب را نیز آزاد کنید.
 • سوکت حسگر سرعت خودرو را از روی پوستهٔ دیفرانسیل (همانند سنسور دور موتور (جدا کنید.
 • برای این کار از ابزار مخصوص استفاده کنید.
 • این ابزار به صورت گوه عمل می کند. قسمت صاف نوک ابزار را روی اهرم تعویض دنده تکیه دهید و دستهٔ آن را به سمت پایین بفشارید تا میل ماهک به سمت بالا حرکت کند و از تکیه گاه کروی شکل جدا شود. در این مرحله، برای دسترسی به جعبه دنده از قسمت پایین خودرو، قطعات متصل شده از قسمت زیرین را پیاده می کنیم.
 • خودرو را روی جک قرار دهید و آن را بالا ببرید. سپس پنج عدد پیچ سینی زیر موتور را باز کنید.
 • قلاب سینی زیر موتور را از قسمت جلو به شاسی متصل کنید تا بعد از باز کردن پیچ های اتصال دهنده، سینی آویزان شود و به پایین نیفتد پیچ آلن خور تخلیهٔ روغن جعبه دنده را باز کنید. سپس روغن را در ظرفی تمیز تخلیه نمایید.
 • در خودروهای جلو محرک، مجموعهٔ جعبه دنده و دیفرانسیل یکپارچه است. بنابراین برای جدا کردن پلوس ها لازم است چرخ های جلو را باز کنید. (برای راحتی کار خودرو را روی جک پایین بیاورید و روی زمین پیچ های چرخ را شل کنید(
 • هزار خاری سر پلوس در داخل توپی چرخ قرار دارد و توسط پیچ به چرخ متصل است. برای جداسازی آن ابتدا خار فنری روی پیچ چرخ را با پیچ گوشتی خارج کنید.
 • برای باز کردن مهرهٔ سر پلوس، ابتدا با استفاده از ابزار مخصوص فلانچ، چرخ را ثابت و سپس آن )مهره) را باز کنید.

 

نکته: دستهٔ ابزار را به زمین تکیه دهید و پیچ را باز کنید ابتدا پیچ میل رابط متصل کنندهٔ میل موج گیر به طبق باز شود سپس پیچِ متصل کنندهٔ سیبک میل فرمان به سگ دست چرخ را باز و سپس و توسط ابزار مخصوصِ، هر دو سیبک را جدا کنید این ابزار همانند پولی کش عمل میکند. با بستن پیچ آن، طرف دیگر اهرم پایینی، سر پیچ سیبک را به بالا فشار می دهد.

 

تذکر: برای پیاده کردن سیبک ها از ضربهٔ چکش به سر سیبک، یا سگ دست خودداری کنید. در حفظ امانت دیگران کوشش کنیم و حرفه ای عمل کنیم.

 

 • مهرهٔ سیبک زیر کمک را باز کنید.
 • برای دسترسی به جعبه دنده،گلگیر پلاستیکی را باز کنید.
 • برای جدا کردن سیبک طبق جلو از مجموعه، توپی چرخ طبق را توسط ابزار نشان داده شده به سمت پایین بکشید تا چرخ آزاد گردد.
 • دیسک ترمز را با دو دست بکشید تا پلوس از توپی چرخ بیرون آید. پلوس سمت چپ خودرو )کوتاه( را از داخل جعبه دنده در بیاورید.
 • به همان ترتیب ذکر شده برای چرخ سمت چپ، سیبک های سمت راست را نیز جدا کنید. پلوس سمت راست بلندتر است و دارای تکیه گاه بلبرینگ در قسمت میانی است که توسط دو پیچ عصایی مهار شده است مهرهٔ پیچ های عصایی را از سمت راست و چپ شل کنید و آن را نیم دور بچرخانید تا بلبرینگ آزاد شود. سپس از قسمت پایین پلوس سمت راست را با دو دست بیرون بکشید تا از دیفرانسیل جدا شود.
 • سه عدد پیچ متصل کنندهٔ استارت به جعبه دنده را، که یکی از آنها از سمت بالا و دو عدد دیگر از سمت پایین و بالای دیفرانسیل باز می شوند، باز کنید و استارت را از قسمت بالا بیرون بیاورید با باز کردن اتصالات الکتریکی استارت را پیاده کنید.
 • برای آسیب ندیدن حسگر اکسیژن توصیه می شود آن را از روی گلویی اگزوز باز کنید.
 • جعبه دنده توسط هفت پیچ و یک مهره (روی پیچ دو سر رزوه) از پایین و بالا به موتور متصل است آنها را باز کنید. به تفاوت پیچ ها از نظر طول دقت کنید زیر کارتل روغن موتور جک بزنید تا هنگام جدا کردن جعبه دنده، موتور روی دستهٔ موتور سمت راست آویزان نشود و صدمه نبیند.

 

نکته: برای ایمنی بیشتر، لاستیک های خودرو را به عنوان تکیه گاه کمکی در زیر خودرو قرار دهید.

 

 • ابتدا مهره و واشر اتصال جعبه دنده به دستهٔ موتور چپ و سپس مهره های دستهٔ موتور را باز کنیدپیچ دسته موتور را از روی جعبه دنده باز کنید یا موتور را،بدون اینکه به دستهٔ موتور سمت راست فشار بیاید، توسط جک زیر کارتل، تا حد ممکن پایین بیاورید تا پیچ دستهٔ موتور چپ اززیر شاسی رد شود توسط جرثقیل گیربکس را از بالا مهار کنید.
 • اکنون جعبه دنده را بیرون بکشید تا از پیچ دو سر رزه بالایی متصل کنندهٔ جعبه دنده به موتور (که دارای مهره است( آزاد شود. جعبه دنده را کمی بچرخانید و بیرون بکشید تا شفت ورودی آن از هزار خاری صفحه کلاچ جدا شود. توسط جرثقیل جعبه دنده را پایین بیاورید.
 • در نهایت، برای جداسازی مجموعهٔ کلاچ، ابتدا جهت جلوگیری از به هم خوردن نظم کلاچ، روی پوستهٔ کلاچ و فلایویل علامت تطبیق بزنید حال برای جلوگیری از چرخش موتور، هنگام باز کردن پیچ های پوستهٔ کلاچ، فلایویل را با استفاده از ابزار مخصوص ثابت کنید.
 • پیچ های اتصال پوستهٔ کلاچ به فلایویل را به صورت ضربدری باز کنید.
 • دقت کنید پین های راهنمای کلاچ گم نشوند. مجموعهٔ کلاچ را پیاده کنید.

 

اضافه کردن نظر

در صورت مشاهده موارد زیر نظر شما منتشر نخواهد شد.
1. استفاده از کلمات و واژه های نا مانوس مغایر با شرع و عرف.
2. توهین به قومیت، ملیت و زبان های کشور.

کد امنیتی
تغییر کد امنیتی


آخرین اخبار

تقدیر مدیرکل استاندارد استان تهران از بازرسان نمونه ISQI در حوزه بازرسی فنی شهربازی تشدید برخورد قانونی با خودروهای آلاینده در البرز احداث ادامه خط ۳ مترو تهران راه حل موثری برای کاهش ترافیک تهران اعمال قانون بیش از ۸۰۰ خودرو در طرح شبانه پلیس راهور قیمت انواع محصولات سایپا۳ بهمن ۹۶ قیمت انواع محصولات ایران خودرو ۳ بهمن ۹۶ آغاز فروش محصولات پارس خودرو با مدل ۹۷ با کمتر از 200 میلیون تومان در آمریکا بی ام و X2 سوار شوید! قیمت باورنکردنی برای اولین کوروت ZR1 و موستانگ بولیت آماده سازی کونیگزگ آگرا RS برای سرعت ۴۸۲ کیلومتر بر ساعت حضور میتسوبیشی در نمایشگاه خودرو اصفهان با تخفیف ویژه شرایط فروشتقدیر مدیران خودرو از خریداران MVM X33 در حاشیه نمایشگاه خودرو اصفهانهیوندای سوناتا بالاترین امتیاز ممکن را از موسسه ایمنی IIHS کسب کردنارضایتی مشتریان لکسوس از زبان طراحی جدید گردهمایی مالکین B۳۰ با مدیران بهمن طرح پرابهام در مرحله نرخ گذاری بهترین فضای داخلی برندهای خودرویی در سال ۲۰۱۷ (-عکس) تأکید معاون شهردار تهران بر توسعه دوچرخه سواری در پایتخت سود چند هزار میلیاردی برخی از محل تغییر تعرفه خودرو ۱۰۰ درصد شایعه است تولید خودروهای کم‌مصرف داخلی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست
پیشین